975 (575) 2010-10-29 - 2010-11-04

Organizacja ruchu w rejonie cmentarzy

Jak co roku w okresie Wszystkich Świętych i Zaduszek zmieniona jest organizacja ruchu. Zarząd Komunikacji Miejskiej przygotował też ofertę komunikacji publicznej, która, zwłaszcza w tym czasie, jest alternatywą dla samochodów osobowych.
Apelujemy do osób, które przyjadą na groby bliskich do Gdyni, aby korzystały z miejskich środków transportu, które w te dni kursować będą ze zwiększoną częstotliwością.
W dniach 30 i 31.10.2010 r. oraz 1.11.2010 r. w rejonie gdyńskich cmentarzy zmieniona zostaje organizacja ruchu:
Cmentarz Witomiński
Na odcinku ul. Witomińskiej od ul. Warszawskiej do cmentarza obowiązywać będzie dwustronny „zakaz zatrzymywania się". Dotyczyć on będzie również chodników.
Od bramy cmentarza do ul. Rolniczej w kierunku Witomina wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu. Po lewej stronie tego odcinka ul. Witomińskiej obowiązywać będzie „zakaz zatrzymywania się". Natomiast po prawej stronie można będzie parkować pojazdy. Na odcinku od bramy cmentarza do wyjazdu z parkingu będzie miejsce umożliwiające tylko zatrzymanie pojazdu w celu wysadzenia pasażera. Kierowcy mogą parkować swoje pojazdy:
• na parkingu zlokalizowanym na terenie boiska Szkoły Specjalnej przy ul. Witomińskiej;
• na parkingach w rejonie cmentarza;
• po prawej stronie ul. Witomińskiej na odcinku od końca cmentarza do ul. Rolniczej.
Cmentarz przy ul. Spokojnej
Obie strony ul. Spokojnej od. ul. Spokojnej od ul. Wielkopolskiej do drogi dojazdowej na cmentarz objęte zostaną „zakazem zatrzymania się".
Również droga dojazdowa do cmentarza objęta będzie zakazem zatrzymywania się. Kierowcy mogą parkować pojazdy na parkingu zlokalizowanym przy ulicy Spokojnej za drogą dojazdową do cmentarza.
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni prosi wszystkich kierowców o dostosowanie się do wprowadzonej organizacji ruchu i podporządkowanie się do poleceń dawanych przez funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, Żandarmerii Wojskowej i Straży Granicznej.
Funkcjonowanie komunikacji ZKM w Gdyni w okresie Wszystkich Świętych 2010
W okresie Wszystkich Świętych, od 30 października do 2 listopada 2010 r., komunikacja miejska organizowana przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni funkcjonować będzie według zmienionych zasad.
Do cmentarzy uruchomione zostaną dodatkowe linie autobusowe, na których przejazd odbywać się będzie wg taryfy zwykłej - wraz ze wszystkimi uprawnieniami do przejazdów ulgowych i bezpłatnych. Na tych liniach ważne będą także bilety miesięczne i dekadowe. Większość kursów na dodatkowych liniach autobusowych wykonywana będzie autobusami niskopodłogowymi, przyjaznymi dla osób niepełnosprawnych.
Cmentarz Witomiński
W dniach 30 października - 1 listopada 2010 r., ze względu na wprowadzenie jednego kierunku ruchu na odcinku ul. Witomińskiej w Gdyni (od bramy cmentarza do Witomina) i przewidywane w ciągu dnia utrudnienia w kursowaniu na tym odcinku pojazdów komunikacji miejskiej, autobusy linii 137, 141, 190 i 203 w obie strony kursować będą ul. Kielecką, przy czym kursy tych linii w kierunku Witomina do godz. 8.00 będą wykonywane ul. Witomińską.
Aby umożliwić dojazd do Cmentarza Witomińskiego, uruchomiona zostanie linia 390 - na trasie: Gdynia Dworzec Gł. PKP - Dworcowa - 10 Lutego (powrót Władysława IV - Jana z Kolna) - Władysława IV - al. Piłsudskiego - Śląska - Witomińska - Cmentarz Witomiński. Autobusy linii 390 zatrzymywać się będą na wszystkich przystankach linii 190 na jej trasie.
Autobusy będą kursować w dniach 30 i 31 października w godz. 8.00 - 18.00 oraz 1 listopada w godz. 7.00 - 19.30 z częstotliwością na bieżąco dostosowywaną do liczby pasażerów (co kilka, kilkanaście minut, nie rzadziej niż co 15 minut).
Cmentarz Komunalny w Kosakowie
W dniach 31 października - 1 listopada 2010 r.,
autobusy linii 105 oraz 305 będą dojeżdżać do Gdyńskiego Cmentarza Komunalnego w Kosakowie przez Pierwoszyno.
Autobusy linii 105 kursować będą w dniach 30 - 31 października w godz. 8.00 - 17.00 z częstotliwością co 15 minut oraz 1 listopada w godz. 7.00 - 19.30, z częstotliwością co 10 - 15 minut.
Ponadto 31 października i 1 listopada uruchomiona zostanie dodatkowa linia autobusowa 305 na trasie: Gdynia Dom Marynarza - al. Piłsudskiego - Władysława IV - Jana z Kolna - Dworcowa (z powrotem 10 Lutego - Władysława IV) - Podjazd - Morska - Estakada Kwiatkowskiego - Unruga - Czernickiego - Kosakowo - Pierwoszyno - Kosakowo Cmentarz Komunalny.
Autobusy linii 305 zatrzymywać się będą na wszystkich przystankach linii 105 na jej trasie, za wyjątkiem przystanków przy ul. Gołębiej i Terminalu Promowym. Autobusy linii 305 funkcjonować będą w dniu 31 października w godz. 9.00 - 16.30 co 15 minut oraz w dniu 1 listopada w godz. 8.00 - 17.30 co ok. 10 minut.
W dniu 1 listopada uruchomiona ponadto zostanie linia autobusowa 273 - na trasie: Gdynia Chylonia Dw. PKP - Kartuska - Morska - Rumia: Sobieskiego - Rumia Dworzec PKP - Starowiejska - Derdowskiego - Dębogórska - I Dywizji WP - Kazimierz - Kosakowo: Rzemieślnicza - Kosakowo Cmentarz Komunalny. Powrót do Chyloni odbywać się będzie trasą linii 173, przez Dębogórze. Autobusy linii 273 zatrzymywać się będą na wszystkich przystankach innych linii na jej trasie. Autobusy będą kursować co 20 - 40 minut.
Pozostałe zmiany w komunikacji miejskiej
Sobota, 30 października 2010 r.
Wcześniej, od ok. godz. 9.30 funkcjonować będzie linia trolejbusowa 29. Dłużej, do ok. godz. 17.00 funkcjonować będzie linia 30.
Niedziela, 31 października 2010 r.
Uruchomiona zostaje linia trolejbusowa 21, która będzie funkcjonować w godz. 10.00 - 17.00, co ok. 60 minut.
Wcześniej, od godz. 8.30 i częściej - co 10 - 20 minut będą kursować trolejbusy linii 27.
Uruchomiona zostaje linia trolejbusowa 30, która będzie funkcjonować w godz. 8.30 - 17.00, co ok. 20 minut.
Wcześniej, od godz. 9.00 będą kursować autobusy linii 197.
Poniedziałek, 1 listopada 2010 r. - Uroczystość Wszystkich Świętych
Obowiązywać będą SOBOTNIE rozkłady jazdy.
Zwiększona zostaje częstotliwość kursowania autobusów i trolejbusów na liniach:
- 26 i 27 (na obu liniach kursy co 10 minut);
- 197 (kursy co 20 minut).
Dłużej funkcjonować będzie linia 30 - do godz. 16.30.
Nie będą funkcjonować linie bezpłatne (hipermarketowe): 01, 04, 06, 07 i 012.
Z uwagi na dodatkową ofertę połączeń Pogórza Dolnego ze śródmieściem Gdyni (liniami 105 i 305), w godzinach 9.00 - 16.30 rzadziej kursować będą autobusy linii 170 (kursy co 30 minut), przy czym zgodnie z sobotnim rozkładem jazdy zostaną wykonane wszystkie kursy do/z pętli przy ul. Złotej.
Wtorek, 2 listopada 2010 r.
Obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne w dni powszednie nauki szkolnej.
Dla ułatwienia dojazdu do Cmentarza Witomińskiego, w godzinach 9.00 - 17.00, zwiększona zostanie częstotliwość funkcjonowania linii 190 (kursy co 7-8 minut).
Dla ułatwienia dojazdu do Cmentarza Komunalnego w Kosakowie dłużej, w godzinach 7.00 - 18.30, i częściej (kursy co 15 minut) będzie funkcjonować linia 105.
W godz. 14.00 - 16.00, linia 159 będzie funkcjonować ze zmniejszoną częstotliwością (kursy co 30 minut).