975 (575) 2010-10-29 - 2010-11-04

Pomogą po wypadku

Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w wypadkach drogowych i innych zdarzeniach „Inter Alia" udziela bezpłatnych porad prawnych na temat uzyskania odszkodowania, kontroli działalności firm ubezpieczeniowych, prowadzenia negocjacji z firmami ubezpieczeniowymi.
Zajmuje się również organizowaniem niezależnych komisji lekarskich oraz pomocy prawnej przed Sądami i innymi urzędami. Informacje: Gdynia; ul. Abrahama 15; tel 58 620 55 99; fax 58 620 48 79.