975 (575) 2010-10-29 - 2010-11-04

Spotkanie harcerzy

Z okazji 90-lecia Hufca ZHP Wejherowo, komendantka phm. Zofia Wysocka zaprasza wszystkich harcerzy, którzy kiedykolwiek należeli do hufca na wspólne ognisko.

Spotkanie odbędzie się w niedzielę 21 listopada 2010 r. o godz. 16:00 w Harcerskiej Bazie Obozowej Cedron w Wejherowie przy ul. Kalwaryjskiej 1. Osoby posiadające pamiątki dotyczące historii hufca, takie jak plakietki, znaczki, czy zdjęcia, proszone są o udostępnienie ich na wystawę.

Kontakt drogą mailową: komendant@wejherowo.zhp.pl lub pocztą: Komenda Hufca Wejherowo, 84-200 Wejherowo, skr.35.