975 (575) 2010-10-29 - 2010-11-04

Szkolenia

Polska Giełda Pracy Sp. z o.o., ul. Starowiejska 11/2, zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt „Wiek informacji" skierowany jest do osób pracujących i zameldowanych na terenie woj. pomorskiego, które chcą nabyć nowe umiejętności, bądź podwyższyć dotychczasowe kwalifikacje zawodowe.
W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących szkoleń:
• kurs bezwzrokowego pisania na klawiaturze/ kurs technik pamięciowych (30 godzin);
• zaawansowane funkcje pakietu MS Office (90 godzin).
Zajęcia poranne od godziny 8.30 do 12.30.
Uczestnikami projektu mogą zostać osoby posiadające zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia lub umowy o dzieło oraz zameldowane na terenie woj. pomorskiego. Z udziału w projekcie wyłączone są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
Niezbędne dokumenty wymagane na etapie zgłoszenia do projektu:
- podpisany formularz zgłoszeniowy;
- zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę/ umowy zlecenia/ umowy o dzieło na terenie woj. pomorskiego;
- kserokopia dokumentu tożsamości;
- oświadczenie o miejscu zameldowania/ zameldowania tymczasowego na terenie woj. pomorskiego.
Wszystkie dokumenty rekrutacyjne powinny zostać dostarczone do biura w Gdyni w formie papierowej.
Tel./fax 58 781 92 11, e-mail: pomorze@gielda.pracy.com.pl
Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe na stronie: http://www.pracy.com.pl/wiek/rekrutacja.php
***
Działania realizowane w ramach Pomorskiego Miasteczka Zawodów przez Fundację Gospodarczą w Gdyni:
- Doradztwo biznesowe*;
- Poradnictwo zawodowe (redagowanie CV i listów motywacyjnych, pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej)*;
- Badanie predyspozycji zawodowych*;
- Jak założyć działalność gospodarczą? - 30.11.2010 r.;
- Podstawy edytora tekstu WORD - 18-19.11.2010 r.;
- Skuteczne metody poszukiwania pracy - 25.11.2010 r.
*Wymaga wcześniejszego ustalenia terminu spotkania.
Wszystkie szkolenia są bezpłatne.
Uwaga! Przy zapisach na szkolenia pierwszeństwo mają osoby zgłaszające się osobiście! Zapisy telefoniczne od 25-go dnia miesiąca od godz. 9.00. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny pod nr 58 622 20 52, 622 60 17, 622 95 43 lub zgłaszanie się osobiście do Pomorskiego Miasteczka Zawodów (w siedzibie Fundacji Gospodarczej), Gdynia ul. Olimpijska 2 , pokój 101-102 i 103 (I p.). Strona internetowa: www.fungo.com.pl Działalność Pomorskiego Miasteczka Zawodów jest dofinansowana ze środków Urzędu Miasta Gdyni.