975 (575) 2010-10-29 - 2010-11-04

Szkoły otwarte - errata

Koordynator Szkoły Otwartej w ZS nr 15 na Chwarznie informuje, że zostały podane błędne informacje o zajęciach:
Komputerowe ABC - nie będą się odbywały ze względu na urlop zdrowotny prowadzącej p. B. Remisiewicz. Z tej samej przyczyny zajęcia Stepu są prowadzone nie przez M. Buczkowską lecz Blankę Barlog 509 253 533.
Koordynator Szkoły Otwartej w ZS nr 15 na Chwarznie poszukuje instruktora SALSY. Chętni proszeni są o kontakt: Wojciech Sakłak, tel. 604 251 550, wsaklak@op.pl