975 (575) 2010-10-29 - 2010-11-04

Wybory samorządowe - 21 listopada 2010

Stowarzyszenie Ovum prowadzące Biuro Porad Obywatelskich w Gdyni zachęca wszystkich mieszkańców naszej gminy do zapoznania się ze stroną www.gdyniawybiera.pl , na której przedstawione są informacje dotyczące wyborów samorządowych. Strona ta została utworzona w ramach projektu „Decyduję i wybieram - Gdyński Program Aktywizacji Wyborców" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO). Jej zadaniem jest przedstawienie w sposób obiektywny zasad i informacji pomocnych przy głosowaniu. Wkrótce odbędzie się również dystrybucja ulotek dotyczących kompetencji radnych i zasad głosowania.
***
W związku ze zgłoszeniem przez komitety wyborcze zbyt małej liczby kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych, które odbędą się 21 listopada 2010 r., będziemy uzupełniać składy komisji wyborczych spośród wyborców miasta Gdyni. Chętni do pracy w komisjach obwodowych proszeni są o zgłaszanie się do pokoju nr 216.
Zgodnie z art. 19 ust. 1 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, kandydaci do obwodowych komisji wyborczych muszą stale zamieszkiwać na obszarze działania danej rady (muszą być wyborcami z terenu miasta Gdyni).
***
W dniu 21 listopada 2010 roku podczas wyborów samorządowych osoby niepełnosprawne ruchowo mogą skorzystać z przeznaczonego specjalnie dla nich bezpłatnego transportu osób niepełnosprawnych do lokalu wyborczego oraz z powrotem do miejsca zamieszkania. Zamówienia na transport można składać pod numerem telefonu 58 623 50 78, w dni powszednie w godz. od 6.00 do 20.00, a w sobotę od godz. 9.00 do 19.00. W niedzielę wyborczą zamawianie transportu oraz przewóz osób niepełnosprawnych odbywać się będzie w godzinach od 7.00 do 22.00.
Z przewozu samochodami przystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych korzystać mogą wyłącznie osoby niepełnosprawne, będące mieszkańcami Gdyni i podróżujące z miejsca pobytu znajdującego się w Gdyni, do lokali wyborczych na terenie Gdyni.