976 (576) 2010-11-05 - 2010-11-11

Mostostal rozbuduje Teatr Muzyczny

Zakończył się kolejny etap formalny projektu „Rozbudowa Teatru Muzycznego". 26 października 2010 r. została podpisana umowa z wyłonionym w przetargu generalnym wykonawcą robót budowlanych - firmą Mostostal Warszawa S.A.
Roboty budowlane ruszą z początkiem listopada 2010. Obejmą prawe skrzydło teatru. Wyłączone z użytku zostanie prawe wejście do teatru, prawa część dolnego i górnego foyer oraz sala prób orkiestry. Pierwszym etapem inwestycji jest budowa Nowej Sceny z 300 miejscami na widowni. Powstanie w miejscu dawnej Sali Kameralnej (obecnie sali prób) i spowoduje, że budynek wysunie się o kilkanaście metrów w kierunku ulicy Armii Krajowej. Nowa Scena będzie miała osobne wejście i własne foyer. Jej otwarcie planowane jest na początek sezonu 2011/2012.
Wartość całkowita inwestycji to ponad 71 mln zł brutto. Unijne dofinansowanie przyznane przez Zarząd Województwa Pomorskiego z regionalnego Programu Operacyjnego wynosi ponad 41 mln zł (70% wartości całej inwestycji). Pozostałe 30% środków pokrywają - Miasto Gdynia (ponad 12,5 mln zł netto) i Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (5 mln zł netto).