Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
976 (576) 2010-11-05 - 2010-11-11

Po nowemu na Wzgórzu

W czwartek, 4 listopada 2010 r. nastąpiła radykalna i już prawie docelowa zmiana organizacji ruchu na modernizowanym Węźle św. Maksymiliana w Gdyni.
Samochody zmierzające w kierunku Centrum Gdyni od strony Wejherowa, a także z dzielnic zachodnich miasta przez ul. Kielecką oraz z od strony ul. Wielkopolskiej i Stryjskiej Drogą Gdyńską - zjeżdzają na Węzeł św. Maksymiliana pod dwoma nowymi tunelami (jeden pod Drogą Gdyńską, drugi - pod torami kolejowymi), tuż przy przystanku SKM Wzg. Św. Maksymiliana.
Druga rewolucyjna wręcz zmiana w tym rejonie dotyczy przejazdu pod wiaduktem kolejowym, nad al. Marsz. Piłsudskiego. Od 4 listopada to wyłącznie trasa jednokierunkowa - prowadząca ruch od skrzyżowania ul. Władysława IV i al. Marsz. Piłsudskiego w stronę zachodnich dzielnic Gdyni.
Od 4.11.2010 r. w obrębie Wzgórza Św. Maksymiliana znajdują się nowe przystanki:
- „Wzgórze Św. Maksymiliana - Figurka" zlokalizowany na al. Zwycięstwa za nowym tunelem (w kierunku Redłowa) obowiązujący dla linii trolejbusowych 21, 23, 24, 26, 27, 29 oraz autobusowych G, S, 105, 119, 125, 133, 152, 700, N10 i N30. Dla linii G, S, N10 i N30 będzie miał charakter warunkowy (na żądanie);
- „Węzeł F. Cegielskiej" zlokalizowany na ul. Śląskiej, przed skrzyżowaniem z ul. Kielecką (w kierunku Redłowa). Przystanek obowiązywać będzie dla linii 22, 30, 137 i 190 w kierunku Dworca Gł. PKP i Dworca Morskiego, 26, 27, 109, 172 i 182 w kierunku Redłowa oraz 29 i 760 jako przystanek końcowy.
Zmiany tras:
Linie 22 i 30 w kierunku do Dworca Głównego PKP
Od ul. Warszawskiej do ul. Władysława IV trasa tych linii prowadzić będzie ul. Śląską, Drogą Gdyńską oraz nowym łącznikiem Drogi Gdyńskiej z al. Zwycięstwa i ul. Władysława IV, z dodatkowym przystankiem „Węzeł Franciszki Cegielskiej" przy ul. Śląskiej. Od przystanku „Wzgórze św. Maksymiliana SKM" dotychczasowa trasa linii 22 i 30 nie zmienia się.
Linie 26 i 27 w kierunku do Orłowa i Kaczych Buków
Od ul. Śląskiej trasa tych linii prowadzić będzie Drogą Gdyńską oraz nowym łącznikiem Drogi Gdyńskiej z al. Zwycięstwa, z dodatkowymi przystankami: „Węzeł Franciszki Cegielskiej" przy ul. Śląskiej oraz „Wzgórze św. Maksymiliana - Figurka" przy al. Zwycięstwa, od którego trasa nie zmienia się.
Linie: W, 140, 147, 150, 160 i N20 w kierunku z Witomina (ul. Kielecka) do ul. Władysława IV
Od przystanku „Węzeł Franciszki Cegielskiej" przy ul. Kieleckiej trasa tych linii prowadzić będzie Drogą Gdyńską oraz nowym łącznikiem Drogi Gdyńskiej z al. Zwycięstwa i ul. Władysława IV. Usytuowanie przystanków nie zmienia się.
Linia 172 w kierunku z Redłowa do ul. Władysława IV
Od przystanku „Centrum Handlowe „Wzgórze"" przy ul. Górskiego, trasa linii prowadzić będzie ul. Górskiego, Drogą Gdyńską oraz nowym łącznikiem Drogi Gdyńskiej z al. Zwycięstwa i ul. Władysława IV; likwidacji ulegnie przystanek „Węzeł Franciszki Cegielskiej" przy ul. Śląskiej (skręt w łącznik nastąpi przed przystankiem).
Linie: 109, 282, 770 i N94 w kierunku z Węzła Franciszki Cegielskiej do ul. Władysława IV
Od pętli „Węzeł Franciszki Cegielskiej" trasa tych linii prowadzić będzie ul. Kielecką, Drogą Gdyńską oraz nowym łącznikiem Drogi Gdyńskiej z al. Zwycięstwa i ul. Władysława IV. Usytuowanie przystanków nie zmienia się.
Linie 137 i 190 w kierunku z ul. Witomińskiej do ul. Władysława IV
Od przystanku „Poznańska" przy ul. Witomińskiej trasa tych linii prowadzić będzie ul. Witomińską, Śląską, Drogą Gdyńską oraz nowym łącznikiem Drogi Gdyńskiej z al. Zwycięstwa i ul. Władysława IV, z dodatkowym przystankiem „Węzeł Franciszki Cegielskiej" przy ul. Śląskiej.
Linia 01
Trasa linii 01 od ul. Śląskiej prowadzić będzie Drogą Gdyńską oraz nowym łącznikiem Drogi Gdyńskiej z al. Zwycięstwa i ul. Władysława IV. Usytuowanie przystanków nie zmienia się.
Trasy ww. linii w kierunkach powrotnych nie ulegają zmianie. Na wszystkich ww. liniach skorygowane zostają czasy przejazdów w rejonie Wzgórza św. Maksymiliana.
O innnych zmianach wprowadzonych przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni przeczytać można na stronie: www.zkmgdynia.pl