Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
976 (576) 2010-11-05 - 2010-11-11

Unijna pomoc dla e-udogodnień w gdyńskich szkołach i urzędzie

Projekt „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni" realizowany będzie od listopada 2010 r. do lipca 2013 r.
Miasto Gdynia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 otrzyma ponad 15 mln zł, czyli 75% wartości całego projektu (ponad 21 mln zł).
W ramach modułu e-Urząd wdrożony zostanie wygodny, nowoczesny system do obsługi interesantów drogą elektroniczną. Tym samym możliwe będzie złożenie wniosku o dowolnej, wygodnej dla interesantów porze. Założenia projektu obejmują 161 spraw urzędowych, których załatwienie będzie możliwe za pośrednictwem Internetu. Są to zarówno sprawy dla mieszkańców jak i przedsiębiorców (m.in. wniosek o rejestrację pojazdu, o wydanie prawa jazdy, wniosek o zameldowanie, dopisanie do spisu wyborców, o wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych, o wydanie odpisów z aktu stanu cywilnego, deklaracje podatkowe, wniosek o rejestrację psów, wniosek w wydanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów, wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, sprawy związane z ewidencją działalności gospodarczej, wniosek o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych).
Ponadto wdrożony zostanie system e-Dziennik w 60 publicznych placówkach oświatowych w Gdyni. W roku szkolnym 2011/2012 planuje się wdrożenie systemu pilotażowo w 8 szkołach, a w roku szkolnym 2012/2013 we wszystkich szkołach publicznych w Gdyni. Dotychczasowy, tradycyjny dziennik papierowy zastąpiony zostanie dziennikiem elektronicznym. Zakupiony zostanie sprzęt komputerowy dla szkół (komputery do wszystkich sal lekcyjnych) i przygotowane zostanie zaplecze organizacyjno-techniczne pozwalające na uruchomienie e-Dziennika. Każdy rodzic/opiekun będzie miał po zalogowaniu się dostęp przez Internet do informacji o swoim dziecku, w tym do ocen, nieobecności, uwag, tematów lekcji. Dzięki wyposażeniu każdej sali lekcyjnej w sprzęt komputerowy, dane będą wprowadzane przez nauczycieli na lekcji, w rezultacie rodzice będą na bieżąco informowani o aktualnych wynikach dzieci w szkole.
Kilka tysięcy nauczycieli gdyńskich zostanie przeszkolonych dzięki stworzonej specjalnie platformie e-learningowej.