Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
976 (576) 2010-11-05 - 2010-11-11

Wiadomości turystyczne

Gdyński Klub Podróżnika OM PTTK zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Moje podróże....", które odbędzie się w poniedziałek, 8 listopada br. o godz. 17.00. Gościem spotkania nt. „KAMCZATKA - tu warunki człowiekowi dyktuje żywioł i przyroda" będzie dr Kazimierz Pęcherzewski. Miejsce spotkania: siedziba Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ul. 3 Maja 27/31 (na piętrze w Sali Morskiej).
***
Koło PTTK nr 35 przy Oddziale PTTK Marynarki Wojennej RP w Gdyni zaprasza wszystkich chętnych 6.11.2010 r. (sobota) na rajd pieszy na trasie: Wejherowo - Rekowo Dolne - Mrzezino (19 km).
Zbiórka o godz. 10.15 przed wejściem do budynku dworca PKP w Wejherowie. Dogodny dojazd z Gdyni kolejką SKM o godz. 9.34. Planowany powrot z Mrzezina o godz. 16.04 pociągiem PKP. Uczestnicy rajdów ubezpieczają się we własnym zakresie (nie dotyczy członków PTTK z opłaconą składką).
Informacje: 607 629 152, 513 323 237.
***
8 listopada 2010 r. Klub Marynarki Wojennej i Centrum Kultury w Gdyni zapraszają wszystkich miłośników turystyki na kolejne spotkanie Klubu Krajoznawcy - Podróżnika. Podczas spotkania Marek Romanowski - prezes Klubu Turystyki Pieszej „Marwojek" z Oddziału PTTK Marynarki Wojennej, zaprezentuje prezentacje multimedialną pt. „Śladami Mennonitów na Pomorzu". Impreza rozpocznie się o godz. 16.45 w sali 213 Klubu /ul. Zawiszy Czarnego 1 w Gdyni/. Wstęp wolny.
Wyznanie menonickie powstało w XVI wieku w Holandii jako jeden z odłamów anabaptyzmu. Nazwę wywodzi od swego założyciela Menno Simonsa.
Na Żuławach oraz w Dolinie Dolnej Wisły menonici osiedlili się w 1540 r. Swoje społeczności organizowali też w Elblągu, Gdańsku i Malborku. Byli bardzo pracowici, regulowali Wisłę i jej dopływy, budując pierwsze wały przeciwpowodziowe, kanały odwadniające, śluzy i jazy, mosty i groble oraz wiatraki i zbory protestanckie. Menonici holenderscy zostali bardzo dobrze przyjęci w Polsce. W późniejszych latach królowie polscy potwierdzali prawa przyznane osadnikom. Holenderscy osadnicy przyczynili się w dużym stopniu do zagospodarowania Żuław, przemienili bagienne tereny Żuław w rolniczo wykorzystany obszar. Po włączeniu Żuław do Prus, restrykcje rządu pruskiego zmusiły część menonitów do emigracji, pozostali powoli tracili swą odrębność kulturową. Pozostawili po sobie ciekawą kulturę materialną, zadbane wioski, schludne i czyste chałupy, a może przede wszystkim liczne cmentarze z fantazyjnymi nagrobkami (można je zobaczyć m.in. w Stogach i Karwieńskich Błotach).