UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie.  UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie. 
976 (576) 2010-11-05 - 2010-11-11

Wybory samorządowe - 21 listopada 2010 r.

Sondaże wskazują, że niepokojąco niski jest stopień świadomości obywatelskiej na temat wyborów samorządowych - kompetencji organów, znaczenia samorządu dla rozwoju miasta itd. Ta konstatacja stała się źródłem inicjatywy pod nazwą „Decyduję i wybieram - Gdyński Program Aktywizacji Wyborców". W ramach projektu stworzono stronę internetową www.gdyniawybiera.pl, na której przedstawione są w sposób obiektywny informacje dotyczące wyborów samorządowych oraz zasady i porady pomocne przy głosowaniu.
Od 12 listopada br. na terenie naszego miasta będą również dystrybuowane ulotki i broszury informujące o kompetencjach radnych i zasadach głosowania. Będzie je można znaleźć m.in. w środkach komunikacji miejskiej.
Kampanię organizuje Stowarzyszenie Ovum prowadzące Biuro Porad Obywatelskich w Gdyni. Program współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO).
***
Czy można głosować w wyborach samorządowych poza miejscem zameldowania?
Osoby, które mieszkają na stałe w naszej gminie, ale nie są tutaj zameldowane, a chciałyby aktywnie uczestniczyć w życiu obywatelskim mają możliwość bezpłatnego dopisania się do rejestru wyborców. Dzięki temu będą mogły zagłosować w zbliżających się wyborach samorządowych.
Zgodnie z art. 11 Ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu rejestr wyborców dzieli się na część A (obejmującą obywateli polskich) oraz część B (obejmującą obywateli Unii Europejskiej). Tak więc z wnioskiem o dopisanie do rejestru wyborców mogą również wystąpić obywatele państw członkowskich UE, niebędący obywatelami polskimi, którzy wykażą, że stale zamieszkują na terenie danej gminy.
Aby takie osoby mogły wziąć udział w listopadowych wyborach samorządowych, mają dwa rozwiązania. Najprostszym sposobem jest zameldowanie się na stałe w Gdyni lub też złożenie wniosku w Urzędzie Miasta Gdyni pok. nr 60 o wpisanie do rejestru wyborców. Wniosek składa się na formularzu według wzoru ustalonego w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rejestru wyborców z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 42, poz. 388).
Należy uprawdopodobnić swój związek z miastem i wykazać, że na stałe zamieszkuje się na terenie Gdyni. Warto dodać, że taki wpis jest ważny aż do chwili odwołania, czyli na każde kolejne wybory - dlatego warto przemyśleć swoją decyzję przed złożeniem wniosku
***
W dniu 21 listopada 2010 roku podczas wyborów samorządowych osoby niepełnosprawne ruchowo mogą skorzystać z przeznaczonego specjalnie dla nich bezpłatnego transportu osób niepełnosprawnych do lokalu wyborczego oraz z powrotem do miejsca zamieszkania.
Zamówienia na transport można składać pod numerem telefonu 58 623 50 78, w dni powszednie w godz. od 6.00 do 20.00, a w sobotę od godz. 9.00 do 19.00. W niedzielę wyborczą zamawianie transportu oraz przewóz osób niepełnosprawnych odbywać się będzie w godzinach od 7.00 do 22.00.
Z przewozu samochodami przystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych korzystać mogą wyłącznie osoby niepełnosprawne, będące mieszkańcami Gdyni i podróżujące z miejsca pobytu znajdującego się w Gdyni, do lokali wyborczych na terenie Gdyni.