977 (577) 2010-11-12 - 2010-11-18

„Moje życie z Gdynią w tle”

Przypominamy, że Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni ogłosiła X edycję konkursu fotograficznego „Gdynia w fotografii" pod hasłem „Moje życie z Gdynią w tle".
Do udziału w konkursie zaprasza wszystkich miłośników Gdyni, którzy potrafią przez obiektyw fotograficzny dostrzec i utrwalić życie mieszkańców i piękno naszego miasta.
Gdynia w 2011 roku obchodzi swoje 85. urodziny. Historia Gdyni jest ściśle związana z mieszkańcami - ludzie, ich marzenia i determinacja tworzyły i zmieniały to niezwykłe miasto.
Konkurs ma na celu pokazanie, co jest ważne dla współczesnych mieszkańców Gdyni - czym żyją, jakie mają zainteresowania, co jest im bliskie.
Na konkurs należy nadsyłać zdjęcia przedstawiające istotne dla gdynian wydarzenia, pasje i ludzi na tle miasta.
Fotografie w formacie 20 cm x 30 cm czarno-białe i barwne, wykonane w dowolnej technice należy składać w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej do 19 listopada 2010 r.
Do konkursu można nadsyłać tylko zdjęcia wykonane współcześnie.
Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 3 prace wraz z dołączonym w osobnej zaklejonej kopercie formularzem zgłoszeniowym, który jest do pobrania we wszystkich placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni, oraz na stronie internetowej: www.mbpgdynia.pl.
Koperta z formularzem oraz prace konkursowe powinny być opatrzone jednakowym kodem wybranym przez autora konkursowej pracy.
Prace konkursowe nie mogą być podpisane przez autora imieniem czy nazwiskiem, wskazane jest opatrzenie pracy tytułem.
Prace konkursowe będą oceniane przez Jury według następujących kryteriów: wartość artystyczna, zgodność z tematem konkursu, niebanalna interpretacja tematu, jakość techniczna, spełnienie wymogów formalnych.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 1 grudnia 2010 r. i zostanie zamieszczone na stronie internetowej: www.mbpgdynia.pl.
Uroczyste wręczenie nagród książkowych oraz wystawa najlepszych fotografii odbędzie się 1 grudnia 2010 r. o godz. 17.30 w Filii nr 18, ul. Kartuska 20.
Organizator konkursu:
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Świętojańska 141-143, 81-401 Gdynia.
Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela (w godz. 8.00 - 16.00): Dział Instrukcyjno-Metodyczny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni, ul. Partyzantów 39/IV (wejście od ul. Kopernika), tel. 58 622 44 31, e-mail: dim@mbpgdynia.pl.
Regulamin konkursu dostępny jest w placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz na stronie www.mbpgdynia.pl