977 (577) 2010-11-12 - 2010-11-18

„Symfonia” ma już 80 lat

Chór Mieszany „Symfonia" w Gdyni zaprasza w sobotę 13 listopada 2010 r. o godz. 19.00 na koncert z okazji 80-lecia istnienia, który odbędzie się w kościele św. Antoniego z Padwy przy ul. Ujejskiego 40 na Wzgórzu św. Maksymiliana (OO. Franciszkanie). Chór zaśpiewa a'capella, a także wraz z Chórem Franciszkańskiego Centrum Kultury, Gdyńską Orkiestrą Kameralną „Sinfonia Nordica" i solistami wykona utwór „Vesper Solemne in C" J. Bapt. Schiedermayera. Koncert poprzedzi Msza św. o godz. 18.00.

Chór Mieszany „Symfonia" powstał w Gdyni w 1930 r., z inicjatywy proboszcza parafii NMP ks. Teodora Turzyńskiego. W 1947 r. przeniósł się do OO. Franciszkanów - do kościoła św. Antoniego z Padwy, gdzie działa do dzisiaj. Obecnym opiekunem chóru jest o. Jan Maciejowski, proboszcz parafii i gwardian klasztoru. Chór w swojej 80-letniej historii występował m.in. we Włoszech, Niemczech, Rosji, na Litwie i Łotwie. Był nagradzany za działalność kulturalną na rzecz miasta.

W repertuarze chóru znajdują się utwory przedstawicieli wszystkich epok, począwszy od średniowiecza po kompozytorów współczesnych. Jest to muzyka religijna i świecka, polska i zagraniczna, klasyka chóralna XVII i XVIII w., a także współczesna oraz kolędy i pieśni patriotyczne. Od 2009 r. dyrygentem chóru jest Bogna Swiłło - absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku.

ikona