977 (577) 2010-11-12 - 2010-11-18

Andrzejki dla seniorów

Ognisko ZMCh „Polska YMCA" zaprasza seniorów na Zabawę Andrzejkową, która odbędzie się w środę 24 listopada 2010 r. o godzinie 16:00, w Centrum Kultury w Gdyni w Małym Kacku przy ul. Łowickiej 51.

W programie, zabawa, poczęstunek i inne atrakcje.

Bilety do nabycia w siedzibie YMCA Gdynia Biuro Koordynatora przy ul. Żeromskiego 26 (pok.19, I piętro). Zabawa dofinansowana z budżetu Miasta Gdynia.