977 (577) 2010-11-12 - 2010-11-18

Ofiarnie dla Hospicjum

Wolontariusze Stowarzyszenia Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni podczas kwesty na gdyńskich cmentarzach komunalnych (Witomino, Spokojna, Pierwoszyno), w dniach 30, 31 października i 1, 2 listopada 2010 roku, zebrali kwotę 90 961,36 złotych. Pieniądze te zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego (koncentratorów tlenu, ssaków medycznych) oraz środków opatrunkowych i drobnego sprzętu medycznego dla podopiecznych objętych opieką hospicjum domowego i stacjonarnego.
W akcji uczestniczyło ok. 500 wolontariuszy, z których większość stanowiła młodzież ze szkół gimnazjalnych i średnich. Wśród kwestujących nie zabrakło również studentów. Na specjalne wyróżnienie zasługują dzieci - uczniowie z gdyńskiej Szkoły Podstawowej nr 18, które wraz ze swoimi nauczycielami dzielnie towarzyszyły Hospicjum podczas kwest.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom za hojność.