977 (577) 2010-11-12 - 2010-11-18

Stypendyści Miasta Gdyni

W dniach 8 i 9 listopada 2010 roku w Muzeum Miasta Gdyni odbyły się uroczystości wręczenia stypendiów Miasta Gdyni na rok szkolny i akademicki 2010/2011 dla najlepszych 86 uczniów i studentów.
Stypendia przyznawane są co roku od 18 lat. W tegorocznej edycji zostało złożonych 346 wniosków, z czego wyłoniono:
- 9 stypendystów naukowych ze szkół podstawowych,
- 12 stypendystów naukowych ze szkół gimnazjalnych,
- 24 stypendystów naukowych ze szkół ponadgimnazjalnych,
- 10 stypendystów sportowych ze wszystkich rodzajów szkół,
- 8 stypendystów artystycznych ze wszystkich rodzajów szkół,
- 20 stypendystów spośród studentów,
- 3 stypendystów spośród uczniów ze Wschodu.
Kwoty stypendiów mieszczą się w granicach od 150 zł (dla uczniów szkół podstawowych) do 350 zł (dla młodzieży pochodzenia polskiego ze Wschodu). Pieniądze będą wypłacane przez okres 10-ciu miesięcy, czyli przez cały rok szkolny i akademicki 2010/2011. Stypendystą może zostać osoba, która jest stałym mieszkańcem Gdyni lub pochodzi ze Wschodu, ale ma polskie korzenie. Warunkiem uzyskania stypendium są szczególne osiągnięcia w nauce, tytuł laureata, bądź finalisty olimpiad i konkursów, a także uczestnictwo w projektach edukacyjnych oraz pracach na rzecz środowiska szkolnego. Wnioski o stypendia mogą składać m.in. sami zainteresowani, rodzice, dyrektorzy szkół, trenerzy czy organizacje społeczne. Termin przyjmowania dokumentów mija 5 października każdego roku.
Stypendyści Miasta Gdyni 2010/2011:
I. Uczniowie:
1. Szkoły podstawowe: Kacper Walentynowicz, SP 12, kl. V; Agnieszka Hajdukiewicz, SP 33, kl. VI; Paulina Blok, SP 31, kl. V; Wojciech Jankowski, SP 12, kl. V; Zuzanna Kościuszko, SP 46, kl. VI; Martyna Kościuszko, SP 46, kl. VI; Paweł Burzyński, SSP 18, kl. V; Stanisław Szymanowicz, SSP 18, kl. V; Juliusz Pham, SSP 18, kl. V;
2. Szkoły gimnazjalne: Piotr Bielang, GM KAT., kl. I; Michał Kowalewski, GM 24, kl. III; Michał Baranowski, GM 24, kl. I; Karolina Gorzeńska, GM 24, kl. I; Karolina Olszewska, GM KAT., kl. III; Agata Wicikowska, GM 1, kl. I; Marcin Ciesielski, GM 18, kl. III; Marta Karkowska, GM 13, kl. I; Weronika Ziarkowska, GM 1, kl. III; Kasper Jagodziński, GM 18, kl. III; Stanisław Barzowski, GM 24, kl. III; Piotr Kierzek, GM 24, kl. III;
3. Szkoły ponadgimnazjalne: Maria Szandrach, LO III, kl. I; Wojciech Wojtowicz, LO VI, kl. III; Jan Buławski, LO JEZUITÓW, kl. III; Jędrzej Wieczorek, LO VI, kl. I; Artur Bandura, LO JEZUITÓW, kl. III; Aleksander Szulc, LO III, kl. I; Maciej Ziółtkowski, LO VI, kl. I; Cezary Fularczyk, LO VI, kl. I; Alicja Podleśny, LO JEZUITÓW, kl. I; Kamila Szmytkowska, I ALO, kl. I; Mateusz Berent, LO III, kl. III; Patryk Choja, LO III, kl. I; Maciej Halbryt, LO III, kl. I; Jan Jaroszuk, LO III, kl. II; Maciej Konieczka, LO III, kl. I; Wojciech Labuda, LO III, kl. I; Artur Łończuk, LO III, kl. I; Jan Milczek, LO III, kl. III; Bartłomiej Rutkowski, LO III, kl. I; Jakub Soliwoda, LO III, kl. I; Mikołaj Szyc, LO III, kl. I; Mikołaj Ślazyk, LO III, kl. I; Michał Trojanowski, LO III, kl. I; Maciej Zdobylak, LO III, kl. I.
II. Studenci: Daria Galubińska, AM, V rok; Łukasz Budyńko, GUM, III rok; Jakub Zinka, GSD, V rok; Michał Sowiński, UJ, I i II rok; Patrycja Zielińska, PG, III rok; Łukasz Mandziara, PG, V rok; Kaja Białowąs, SGH, I rok; UW III rok; Piotr Makowski, ASP, V rok; Martyna Adamczak, UG, III rok; Wojciech Śmietanka, UW, I i IV rok; Hanna Wojewódka, UG, II rok; Anna Michalska, UW, V rok; Joanna Kreft, AM, IV rok; Justyna Kreft, UM, II rok; Maxima Sitarz, AM, III rok; Mirosław Michalski, UW, III rok; Eurydyka Kata, ASP, V rok; Piotr Ćwikliński, PG, V rok; Krzysztof Herdzik, PG, III rok; Joanna Mitrosz, AWF, I rok.
III.Studenci pochodzenia polskiego ze Wschodu: Alina Cionović, SWZ, II rok; Olena Zheludok, UG, I rok; Tetyana Klenk, UG, I rok.
IV. Uczniowie wszystkich rodzajów szkół za osiągnięcia sportowe: Jakub Szymański, SMS I LO, kl. III; Angelika Paradowska, SMS VII LO, kl. III; Wojciech Gołomb, XIV LO, kl. I; Anastazja Kasuła, VI LO, kl. III; Joanna Miller, SMS VII LO, kl. I; Konrad Lipski, GM 11, kl. III; Marta Jasińska, SMS GM 9, kl. III; Natalia Sobolewska, SMS GM 9, kl. III; Michał Laskowski, SP 13, kl. V; Oktawia Wilk, SP 23, kl. V.
V. Uczniowie wszystkich rodzajów szkół za osiągnięcia artystyczne: Agnieszka Kalata, I ALO, kl. I; Dominika Czajkowska, II LO, kl. I; Marcin Grzegorczyk, OSM I i II st., kl. VI; Tomasz Zając, III LO / SM I i II st., kl. II; Krzysztof Szabowski, GM 15 / SM I i II st., kl. I; Dominika Dawidowska, SP 23, kl. V; Michał Skowronek, SP 8 / SM I i II st., kl. VI; Dominik Leżohupski, SP 17 SM I i II st., kl. IV.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!