977 (577) 2010-11-12 - 2010-11-18

Szkolenie "Źródła informacji patentowej i jej wykorzystywanie w działalności gospodarczej"

Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej zaprasza na szkolenie „Źródła informacji patentowej i jej wykorzystywanie w działalności gospodarczej". Szkolenie odbędzie się w środę 24 listopada 2010 r. w godz. 11:00 - 13:00 w Sali Koralowej Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni (al. Zwycięstwa 96/98, 81-173 Gdynia). Seminarium szkoleniowe poprowadzi Anna Kwapich, polski i europejski rzecznik patentowy.

W programie szkolenia:
-
co to jest informacja patentowa?;
- zawartość opisu patentowego;
- metodyka i rodzaje badań patentowych: (badanie stanu techniki, zdolności patentowej, czystości patentowej, stanu prawnego zgłoszeń patentowych);
- przegląd wybranych, bezpłatnych baz patentowych zawierających informacje o zgłoszeniach i udzielonych prawach wyłącznych na rozwiązania techniczne (esp@cenet, PATENTSCOPE, DEPATISnet, Register Plus);
- przykładowe poszukiwanie w bazie patentowej;
- analiza literatury patentowej jako narzędzia wspomagającego decyzje gospodarcze.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Zgłoszenia udziału: Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, e - mail: patent@gci.gdynia.pl, tel. 58 735 11 98/97.