977 (577) 2010-11-12 - 2010-11-18

Wybory samorządowe - 21 listopada 2010 r.

Wybory Samorządowe 2010 - Jak głosować na Radnego do Sejmiku Województwa Pomorskiego?
W dniu 21 listopada mieszkańcy Gdyni wybierać będą: Prezydenta Gdyni, Radnych Miasta i Radnych do Sejmiku Województwa Pomorskiego.
Sejmik Województwa pełni istotną rolę w życiu mieszkańców województwa, jednak wiedza ta jest mało popularna. Jednymi z kluczowych funkcji sejmiku jest m.in. nadzór nad polityką i strategią rozwoju regionu, wspieranie inwestycji o zasięgu lokalnym i regionalnym, a także rozporządzanie majątkiem województwa.
W sejmiku wojewódzkim zasiada 33 radnych. W listopadowych wyborach wybierani będą oni w 5 okręgach wyborczych województwa pomorskiego. Miasto Gdynia (jak również Sopot, powiat Pucki i Wejherowski) należy do okręgu nr 2. Spośród zgłoszonych do niego 135 kandydatów zostanie wybranych 8 radnych Sejmiku. Z naszego miasta o mandat ubiega się 56 kandydatów.
Jak głosować do Sejmiku Województwa Pomorskiego?
Wyborca głosuje tylko na określoną listę, stawiając znak „X" obok nazwiska jednego z kandydatów i wskazując tym jego pierwszeństwo do mandatu. Jeżeli znak „X" został postawiony przy nazwiskach dwóch lub więcej kandydatów z różnych list albo niepostawiony w ogóle - głos jest nieważny.
Jeżeli szukasz więcej informacji na ten temat zapraszamy na stronę www.gdyniawybiera.pl
Informacja powstała w ramach projektu „Decyduję i wybieram - Gdyński program aktywizacji wyborców" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO). Za jego treść odpowiedzialne jest Stowarzyszenie Ovum.
***
W dniu 21 listopada 2010 roku podczas wyborów samorządowych osoby niepełnosprawne ruchowo mogą skorzystać z przeznaczonego specjalnie dla nich bezpłatnego transportu osób niepełnosprawnych do lokalu wyborczego oraz z powrotem do miejsca zamieszkania.
Zamówienia na transport można składać pod numerem telefonu 58 623 50 78, w dni powszednie w godz. od 6.00 do 20.00, a w sobotę od godz. 9.00 do 19.00. W niedzielę wyborczą zamawianie transportu oraz przewóz osób niepełnosprawnych odbywać się będzie w godzinach od 7.00 do 22.00.
Z przewozu samochodami przystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych korzystać mogą wyłącznie osoby niepełnosprawne, będące mieszkańcami Gdyni i podróżujące z miejsca pobytu znajdującego się w Gdyni, do lokali wyborczych na terenie Gdyni.
***
Uwaga! Za tydzień, 19 listopada 2010 r., w „Ratuszu" nr 978 zamieścimy listę okręgów wyborczych w naszym mieście. Przypomnijmy, że mieszkańcy Gdyni głosować będą w 120 okręgach wyborczych.
W dniu głosowania lokale obwodowych komisji wyborczych będą otwarte w godzinach od 8.00 do 22.00.