978 (578) 2010-11-19 - 2010-11-25

Dla dzieci

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci nieuczęszczające na co dzień do przedszkola na zajęcia opiekuńczo wychowawczo dydaktyczne w dniu 20.11.2010 r. w godz. 9.00 - 14.00 do Przedszkola Samorządowego nr 44, Gdynia, ul.Tatarczana 4, tel. 58 629 30 62. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program realizowany z funduszy gminy Gdynia.
***
Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym w ramach działalności Centrum Kształcenia Mowy zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami na spotkanie ze specjalistami (logopedzi, oligofrenopedagog, psycholog) w dniu 24.11.2010 r. w godz. 16.30 - 18.30 do Przedszkola Samorządowego nr 7 w Gdyni, ul. Władysława IV 56, tel 58 620 01 44, 58 620 01 44. Diagnoza i ewentualna terapia są bezpłatne. Program realizowany z funduszy gminy Gdynia.