Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa  Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa 
978 (578) 2010-11-19 - 2010-11-25

Rekordowa sprzedaż gdyńskich nieruchomości

Należące do gminy Gdynia nieruchomości położone przy ulicach: Morskiej 509B, Spokojnej 24, Bydgoskiej 15 oraz ul. Spokojnej/Leśnej wylicytowano za rekordową kwotę ponad 42.600.000 zł! Ponad 37 700 000 zł dotyczy tylko jednej nieruchomości - przy ul. Spokojnej/Leśnej. Przetarg nieograniczony odbył się 8 listopada 2010 r.
Pod względem wartości sprzedaży gminnych nieruchomośc, rok 2010 można już dziś zaliczyć do rekordowych! Choć przed nami jeszcze dwa przetargi: 29 listopada i 13 grudnia (zainteresowanych odsyłamy na www.investgdynia.pl), to już wiemy, że kwota bliska 90 mln zł zasili tegoroczny budżet Miasta. To bardzo dobra wiadomość pod kilkoma względami ponieważ:
- planowany budżet pod względem dochodów (sprzedaż mienia) zostanie wykonany!
- narzędzia stosowanej polityki marketingowej są skuteczne. A są to: organizowane kolejne giełdy nieruchomości, szeroka publikacja folderów, nowy sposób prezentacji ofert w prasie ogólnopolskiej i tej lokalnej, zbudowanie bazy potencjalnych inwestorów (w zależności od przeznaczenia w planach zagospodarowania przestrzennego), a także ostatnio uruchomiona strona www.investgdynia.pl.
Gdynia jest atrakcyjna dla inwestorów!!!
Nowe inwestycje to także przyszłe wpływy do budżetu Miasta w postaci podatków, ale też szeroko rozumiany rozwój poprzez zagospodarowanie części dzielnic i infrastruktury, także tej komunikacyjnej. Powstają nowe osiedla, a przy okazji inne, towarzyszące usługi.
Warto podkreślić konsekwentną, codzienną pracę zespołu kompetentnych pracowników Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta, którzy stworzyli atrakcyjną ofertę - z korzyścią dla inwestorów, jak i dla Miasta.
Szczegóły na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.