978 (578) 2010-11-19 - 2010-11-25

Spotkanie poświęcone opiece nad starszymi osobami

YMCA Gdynia zaprasza wszystkich seniorów na spotkanie na temat: „Czym jest Teleopieka i Telemedycyna - jako innowacyjne rozwiązania w kompleksowej opiece nad osobami starszymi na świecie i w Polsce w oparciu o dane na temat starzenia się i zachorowalności społeczeństwa".

Spotkanie odbędzie się we wtorek 23 listopada 2010 r. w godz.16:00-17:30 w auli nr 18 w siedzibie YMCA Gdynia przy ul. Żeromskiego 26. Wykład i prezentację przedstawi mgr Katarzyna Woźniak.