979 (579) 2010-11-26 - 2010-12-02

Dla rodziców

Punkt Opieki „Leśne Wzgórze" organizuje warsztaty terapeutyczno-psychologiczne dla rodziców: „Jak mądrze kochać, jak mądrze wychowywać?" Cena 10 zł/os, tel. 609 844 189, 501 159 090 www.lesnewzgorze.com
***
Fundacja Samarytanie oraz Przedszkole Mali Samarytanie w Gdyni zapraszają rodziców dzieci w wieku przedszkolnym na warsztaty psychologiczno - edukacyjne w ramach projektu Akademia Rodzica. Warsztaty prowadzone są przez psychologów i pedagogów dziecięcych. Celem projektu jest poznanie kolejnych faz rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym (jego problemów i pomocy w ich rozwiązywaniu) oraz relacji z rówieśnikami. Spotkania odbywają się w każdy I-szy wtorek m-ca o godz 18.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni przy ul. 3 Maja 27/31. Najbliższe spotkanie 7 grudnia br. Spotkanie poprowadzi pedagog dziecięcy. Temat: „Jakie przedszkole dla mojego dziecka".
Wstęp wolny.
Liczba miejsc 20. Bliższe informacje pod numerem telefonu 58 624 10 71 lub 697 72 68 81, e-mail: fundacja@samarytanie.pl
***
Zapraszamy rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej na spotkania w ramach programu „INHALATORNIA".
„Inhalatornia" to miejsce, w którym każdy uczestnik może „nabrać głęboki oddech wsparcia" by lepiej radzić sobie z trudami życia codziennego. Świadczone tutaj wsparcie psychologiczno - pedagogiczne m.in. służy wymianie doświadczeń o sposobach radzenia sobie i przekazaniu informacji powiązanych z opieką społeczną, zdrowotną czy prawną. Spotkania mają charakter otwarty i odbywają się w czwartki w Centrum Integracja przy ul. Traugutta 2 w Gdyni w godz. 16.00 - 18.00. Przed przybyciem należy kontaktować się pod nr tel.: 695 851 251.
Projekt dofinansowany przez Pomorski Urząd Wojewódzki.