980 (580) 2010-12-03 - 2010-12-09

Dyrektor Teatru Miejskiego odchodzi

W dniu 29 listopada Dyrektor Teatru Miejskiego Jarosław Świerszcz złożył na ręce prezydenta Gdyni rezygnację z pełnionego stanowiska wraz z prośbą o rozwiązanie umowy. W uzasadnieniu swojej decyzji dyrektor Jarosław Świerszcz stwierdził, iż realizowany przez teatr repertuar, jego zdaniem, nie spełnia oczekiwań gdyńskiej publiczności. Ceniąc dwuletnią współpracę oraz odnosząc się z szacunkiem i uznaniem dla artystycznych dokonań dyrektora, prezydent Gdyni Wojciech Szczurek ze zrozumieniem przyjął prośbę.
Wspólnie ustalono, iż misja dyrektora zakończy się 10 grudnia br.