980 (580) 2010-12-03 - 2010-12-09

Prezydent Gdyni spełnia marzenia podróżników
- zgłoszenia do 15 stycznia

Jeszcze tylko do 15 stycznia 2011 roku można wysyłać zgłoszenia do 12. edycji nagrody Kolosy oraz do Nagrody im. Andrzeja Zawady. Zwycięzca otrzyma ufundowany przez Prezydenta Gdyni grant podróżniczy na zorganizowanie upragnionej wyprawy, który w tej edycji wynosi aż 15 000 zł! Laureata poznamy podczas XIII Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów w Gdyni, które odbędą się w dniach 11-13 marca 2011 r.

Prestiżowe statuetki za podróżnicze dokonania roku 2010 zostaną wręczone w kategoriach "Podróże", "Żeglarstwo", "Alpinizm", "Eksploracja jaskiń" oraz "Wyczyn roku". Kapituła Kolosów tradycyjnie przyzna również Super Kolosa za całokształt osiągnięć. Największa w Polsce doroczna impreza środowiska podróżniczego odbędzie się w nowoczesnej Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Kazimierza Górskiego 8 w Gdyni. W głównej sali projekcyjnej czeka na uczestników 3300 miejsc siedzących. Wstęp jak zawsze wolny.

Prezentacjom wypraw oraz pokazom zdjęć i filmów zgłoszonych do Kolosów i Fotoplastykonu towarzyszyć będą: salon sprzętu i odzieży outdoorowej oraz Salon Mediów Podróżniczych. Będzie można na nim kupić książki, prasę i przewodniki, porozmawiać z autorami i zdobyć autografy.

Do Kolosów 2010 można zgłaszać zarówno własne wyprawy zakończone w roku 2010, jak i rekomendować przedsięwzięcia zrealizowane przez innych. Z kolei o Nagrodę im. Andrzeja Zawady mogą ubiegać się projekty wypraw, których autorzy nie przekroczyli 30 roku życia. Nagroda przyznawana jest od 2002 r. Ma ona umożliwić młodym podróżnikom spełnienie ambitnych podróżniczo - eksploracyjnych celów. Laureata wybierze Kapituła spośród zaproszonych do Gdyni podróżników, alpinistów, żeglarzy i grotołazów. Liczyć się będzie dotychczasowy dorobek oraz oryginalność i jakość projektu, na który laureat zobowiązuje się przeznaczyć grant (Dopuszcza się możliwość zgłoszenie grupowego w przypadku gdy średnia wieku nie przekracza 30 lat). 

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą na adres Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia oraz kopię pocztą elektroniczną na adres: kapitula@kolosy.pl  

Formularz oraz regulamin na www.gdynia.pl/spotkania.
Dodatkowe informacje - 58 668 25 35, 36 e-mail: turystyka@gdynia.pl.