980 (580) 2010-12-03 - 2010-12-09

Wolontariat Europejski

8 grudnia 2010 r. w Urzędzie Miasta Gdyni (al. Piłsudskiego 52/54) w sali nr 105 w godzinach 17:00 - 19:00 odbędzie się spotkanie dotyczące Wolontariatu Europejskiego (European Voluntary Service - EVS). To możliwość wyjazdu za granicę w charakterze wolontariusza do jednego z krajów europejskich do pracy w organizacji/instytucji non-profit.

Na EVS może wyjechać każdy w wieku 18 do 30 lat. Czas trwania wolontariatu to 2 do 12 miesięcy. Większość kosztów pokrywa Program Komisji Europejskiej „Młodzież w Działaniu". Podczas spotkania w UM odbędzie się prezentacja Wolontariatu Europejskiego oraz wolontariuszy zagranicznych. Obecnie poszukiwani są wolontariuszy do pomocy w organizacji światowych kobiecych mistrzostw lotów balonem na Łotwie oraz w Centrum Wolontariatu Caritas na Ukrainie, jak również do wielu innych ciekawych projektów. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Kontakt:
Centrum Współpracy Młodzieży:  http://www.cwm.org.pl/, tel: 58 620 24 80, e-mail: evs@cwm.org.pl.