980 (580) 2010-12-03 - 2010-12-09

Zimowy informator dla mieszkańców Gdyni

Umowny sezon zimowy w zakresie oczyszczania miasta trwa od listopada do połowy kwietnia. W koniecznych przypadkach możliwe jest przesunięcie terminu gotowości zimowej poza ww. okres. Poniżej podajemy Państwu najważniejsze informacje związane z pomocą osobom bezdomnym, zimowym utrzymaniem dróg i chodników oraz z opieką nad zwierzętami.
Zimowa pomoc bezdomnym
Od listopada do kwietnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni wraz z innymi miejskimi służbami i instytucjami intensywnie wspiera osoby bezdomne.
W Gdyni działa pięć placówek dla bezdomnych, w których schronienie może znaleźć 225 osób. Poza tym MOPS podpisał umowę z dziewięcioma schroniskami na terenie Trójmiasta i poza nim, co pozwoliło zwiększyć łączną liczbę miejsc do 319. Warto zaznaczyć, że to minimalna liczba miejsc udostępnionych. W razie konieczności, zostanie uruchomionych więcej.
Koordynacją wszelkich spraw związanych z pomocą osobom bezdomnym na terenie Gdyni zajmuje się Zespół ds. Bezdomnych MOPS-u (ul. Działowskiego 11, tel. 58 662 00 11, czynny w godz. 7.45 - 15.45). Osoby, które się tam zgłoszą, otrzymają kompleksową pomoc m.in: schronienie, posiłek, zasiłek celowy, porady prawnika. Będą miały także możliwość uczestnictwa w programach dających szansę wyjścia z bezdomności.
Mieszkańcy miasta mogą zgłaszać obecność osób bezdomnych potrzebujących pomocy właśnie w Zespole ds. Bezdomnych, a także w Centrum Powiadamiania Ratunkowego (tel. 58 660 22 03 i 58 662 22 04 - całodobowo) i Straży Miejskiej (tel. 986 - całodobowo).
UWAGA!
W przypadku zauważenia obecności osób bezdomnych w miejscach, które zagrażają ich życiu i zdrowiu (w opuszczonych budynkach, kanałach, w pergolach śmietnikowych itp.) - zwłaszcza podczas mrozów - należy jak najszybciej powiadomić o tym fakcie służby miejskie!
Oto krótki przegląd gdyńskich placówek dla osób bezdomnych:
- Tymczasowy Ośrodek Opiekuńczy - schronisko dla mężczyzn (ul. Chwarznieńska 93);
- Zespół Opiekuńczy - Dom Samotnej Matki, Schronisko dla bezdomnych kobiet (ul. Fredry 3);
- Stowarzyszenie Alter Ego - Schronisko dla rodzin (ul. Leszczyki 153);
- Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - schronisko dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu (ul. Jana z Kolna 21);
- Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - schronisko z funkcją interwencyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie nietrzeźwości i upojonych alkoholem (ul. Janka Wiśniewskiego 24).
Akcja zimowa na drogach
Umowny sezon zimowy w zakresie oczyszczania Gdyni trwa od 1 listopada do połowy kwietnia. Przyjęte zasady wykonywania usług zimowego utrzymania dróg są podporządkowane zapewnieniu przede wszystkim prawidłowego funkcjonowania komunikacji miejskiej i bezpieczeństwa ruchu pojazdów w warunkach zimowych.
Drogi położone na terenie Gdyni zostały podzielone na cztery kategorie utrzymania w zależności od natężenia ruchu i znaczenia, jakie spełniają w sieci komunikacyjnej miasta. Najwyższy standard utrzymania zimowego obowiązuje na drogach, na których odbywa się komunikacja miejska (kat. Is i I). Do kategorii II zaliczono drogi o dużym znaczeniu komunikacyjnym z lokalizacją ważnych obiektów użyteczności publicznej. Pozostałe drogi o lokalnym znaczeniu zostały zaliczone do III kat. utrzymania. W bieżącym sezonie zimowym stałym utrzymaniem objęte będą drogi o łącznej długości ok. 367 km (tj. ok. 19% więcej w stosunku do sezonu ubiegłego).
Należy pamiętać, że właściciele nieruchomości są odpowiedzialni za stan zimowego utrzymania dróg i chodników zarówno w granicach własnego terenu, jak i położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Do egzekwowania od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie upoważnieni są funkcjonariusze Straży Miejskiej. Oczyszczanie przystanków komunikacji autobusowej i trolejbusowej należy do Zarządu Komunikacji Miejskiej.
Zimowe utrzymanie jezdni realizowane jest przy podziale miasta na dwa rejony - południowy i północny, w których usługi wykonują cztery firmy wybrane w przetargu. Natomiast pod względem zimowego utrzymania gminnych ciągów pieszych (chodniki, przejścia, schody, kładki i tunele) teren podzielono na trzy rejony: północny, południowy i centrum, które obsługuje pięć firm.
Nadzór nad prawidłowym przebiegiem akcji zimowej w imieniu Gminy sprawuje Zarząd Dróg i Zieleni. Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać pod nr tel.: 58 76 12 083, 58 76 12 073, 58 76 12 071 (chodniki), 58 76 12 071, 58 76 12 072 (jezdnie). Zgłoszenia o nieprawidłowościach prowadzenia akcji zimowej oraz o zagrożeniach występujących na drogach i utrudnieniach w komunikacji można kierować do Straży Miejskiej (tel. całodobowy 986) lub do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.
Zimą dbajmy o zwierzęta
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals rozpoczęło Zimową Akcję Adopcyjną „Chcemy zdążyć do domu przed zimą". W Schronisku dla bezdomnych zwierząt „Ciapkowo" w Gdyni (ul. Małokacka 3A) czeka 240 psów, a także koty.
Jeżeli ktoś chce znaleźć czworonożnego przyjaciela, który ofiaruje mu bezwarunkową miłość, powinien przygarnąć psa lub kota. W ten sposób uszczęśliwi zwierzaka, który bardzo tęskni za ludzkim towarzystwem.
Schronisku można również pomóc włączając się w akcję „Pomóż zwierzętom przetrwać zimę" i ofiarując koce, legowiska, karmę lub przekazując datek na zakup nowych, ocieplanych bud dla psiaków:
nr konta 55 1020 1853 0000 9902 0069 5668 (z dopiskiem „Pomóż zwierzętom przetrwać zimę").
Więcej informacji na stronie internetowej: www.otoz.pl .
Kontakt: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals, Gdynia, ul. Świętojańska 41/16, tel. 58 550 43 73, e-mail: biuro@otoz.pl ; Ewa Gebert, Prezes OTOZ Animals, tel. 513 177 173, Anna Drewa, Inspektor ds. ochrony zwierząt OTOZ Animals, tel. 517 274 947.
Bezdomne koty
Zima jest najtrudniejsza dla kotów podwórkowych. Miasto apeluje do mieszkańców, spółdzielni mieszkaniowych i Administracji Budynków Komunalnych, aby zadbali o „swoje" koty i pomogli im przetrwać mrozy. Miasto funduje bezpańskim kotom drewniane domki ze środków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W ciągu ostatnich czterech lat przekazano ich ponad 120. Domki są ocieplane i mają osłonięty daszkiem podest. Koty mogą przetrwać w nich śnieżną i mroźną zimę. Jest to ważne szczególnie tam, gdzie lokatorzy lub administracja zamykają piwnice. Opiekunowie kocich domów zobowiązani są do utrzymywania czystości i porządku wokół nich. Mogą otrzymać środki antykoncepcyjne i suchą karmę.
Porady na temat pomocy bezdomnym kotom oraz tworzenia pomieszczeń dla nich można uzyskać w schronisku „Ciapkowo" (tel. 58 622 25 52) lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa (tel. 58 66 20 201).
Psy
Psy bardzo ciężko znoszą mrozy, zwłaszcza te podwórkowe - jeśli ich właściciele nie zadbali o ocieplenie bud. Psie budy powinny być odpowiednio zabezpieczone przed zimnem - z zasłoniętym wejściem, wyłożone słomą, która jest lepsza niż inne wyściółki, gdyż nie przemaka, izoluje od chłodu i zatrzymuje ciepło.
W razie zaobserwowania przypadków zaniedbań (np. na działkach), należy dzwonić do Schroniska Ciapkowo (tel. 58 622 25 52) lub do Straży Miejskiej (tel. 986).
Ptaki
Ptaki, które zdecydowały zimę spędzić w mieście, powinniśmy dokarmiać. Zwłaszcza te, które dokarmialiśmy latem...
Łabędzie powinny spędzać zimę na niezamarzających wodach obfitujących w pożywienie. Podczas ostrej zimy ludzie zapominają o głodnych i zupełnie bezradnych w takich okolicznościach ptakach... Wówczas właśnie trzeba im pomóc przetrwać! Dokarmiajmy je zbożem lub warzywami (surowymi lub gotowanymi, bez soli, drobno pokrojonymi). Rozdrobniony chleb jest jedynie karmą uzupełniającą (nie może być wyschnięty ani spleśniały). Karmienie wyłącznie chlebem przez kilka miesięcy może powodować u łabędzi choroby układu pokarmowego, osłabienie, a w konsekwencji mniejszą odporność na choroby i zamarznięcie. Karmę należy wykładać w ilości, którą ptaki zjedzą natychmiast, by nie psuła się i nie zamarzała. Przypominamy apele ornitologów! Nie dokarmia się łabędzi wiosną, latem i jesienią!
Pamiętajmy też, że różne gatunki ptaków mają odmienne potrzeby i upodobania żywieniowe. Drobne ptaki (np. kowaliki, wróble) najlepiej karmić mieszanką ziaren słonecznika, prosa, pszenicy, owsa. Dla sikor i dzięciołów można wieszać kawałki niesolonej słoninki pamiętając, że trzeba ją usunąć po ok. dwóch tygodniach. Jemiołuszki, dzwońce, rudziki chętnie zjadają suszone owoce jarzębiny głogu, dzikiej róży. Zawsze jednak pamiętajmy o tym, żeby pokarm był świeży i wykładany w takich ilościach, aby był zjedzony w czasie jednego karmienia.
Ptaki nauczone, że u człowieka można dostać pożywienie, będą się go domagać - nie z głodu czy braku naturalnego pokarmu, a z przyzwyczajenia do najłatwiejszego zdobywania posiłku.
Warto przypomnieć, że ptaki dokarmiają również gdyńscy strażnicy miejscy z Eko-Patrolu. Pokarm wykładają w kilku miejscach: w karmniku na Kamiennej Górze, w Parku Kilońskim, a także w pobliżu plaży, np. za pomnikiem Conrada przy al. Jana Pawła II, w basenie jachtowym, przy ostrodze Bulwaru Nadmorskiego koło restauracji Barracuda i w Orłowie, blisko przystani rybackiej. W tym roku zostanie zakupionych ok. 300 kg słonecznika i 600 kg pszenżyta.