982 (582) 2010-12-17 - 2010-12-23

Bezpłatne szkolenia

BCH Gwarancja realizuje projekt szkoleniowy „Nowe umiejętności i kompetencje dla osób niepełnosprawnych" finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, które pozostają bez zatrudnienia i zamieszkują miasto Gdynia. W ramach projektu oferowane jest specjalistyczne poradnictwo psychologiczno-zawodowe oraz szkolenia dające możliwość uzyskania atrakcyjnych i pożądanych kwalifikacji na rynku pracy, a tym samym zatrudnienia.
Szkolenia są całkowicie bezpłatne. Dla osób w trudniej sytuacji życiowej przewidziano stypendium.
Więcej informacji pod nr telefonu 58 305 60 41 oraz na stronie internetowej www.noweumiejetnosci.pl. Kontakt mailowy: mariola.chabasinska@gwarancja.com.pl