982 (582) 2010-12-17 - 2010-12-23

Dla rodziców

Zapraszamy wszystkich rodziców, którzy doświadczają trudności w wychowaniu dzieci lub/ i po prostu chcą wzbogacić swoją wiedzę, umiejętności wychowawcze na spotkanie pt. „Rozwiązywanie problemów i konfliktów" 11 stycznia 2011 r. o godz.16.30.
Zajęcia mają charakter wykładowo - warsztatowy, trwają 2,5 godziny.
Miejsce spotkania: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Gdyni, ul. Opata Hackiego 13, sala nr 10, tel. 58 623 31 39. Spotkanie odbywa się w ramach comiesięcznych zajęć otwartych dla rodziców pt. „Szkoła dla rodziców".