982 (582) 2010-12-17 - 2010-12-23

Gdyński sąd odzyskał urodę

Zakończył się remont elewacji budynku Sądu Rejonowego w Gdyni przy pl. Konstytucji 5. Koszt prac wyniósł około 520 tys. zł z czego 75% wyłożyło miasto Gdynia.

Uroczyste zakończenie prac odbyło się 17 grudnia 2010 r. w  sali głównej Sądu.  Wzięli w nim udział przedstawiciele władz miasta i Sądu Okręgowego w Gdańsku, członkowie Stowarzyszenia „Zabytkowa Gdynia", a także właściciele zabytków Gdyni, które także w 2010 roku były poddawane pracom konserwatorskim. Miasto w 2010 r. przeznaczyło na konserwację zabytków ponad 1 mln zł.
Modernistyczny budynek sądu z lat 30. XX wieku jest od 1988 r. wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków. Powstał na podstawie projektu architektów Zbigniewa Karpińskiego, Tomasza Sieczkowskiego i Romana Sołtyńskiego, którzy zwyciężyli w ogólnopolskim konkursie architektonicznym. Jest to największy pod względem kubatury międzywojenny budynek użyteczności publicznej w śródmieściu.

Remont elewacji planowany był od wielu lat, ale wciąż pojawiały się trudności finansowe lub organizacyjne. W 2010 r. usunięto dotychczasowe przeszkody i remont mógł się rozpocząć. W działania organizacyjne i prace związane z nadzorem włączyło się Stowarzyszenie „Zabytkowa Gdynia", skupiające właścicieli budynków zabytkowych i ekspertów z dziedziny architektury i konserwacji zabytków.