982 (582) 2010-12-17 - 2010-12-23

Laury dla gdyńskich krwiodawców

Na zakończenie dorocznych Obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa, 11 grudnia 2010 r., w siedzibie Gdańskiej Rady Miasta z udziałem wicewojewody pomorskiego Michała Owczarczaka i Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza odbyła się uroczystość wręczenia wysokich odznaczeń państwowych oraz resortowych zasłużonym krwiodawcom i działaczom tej wzniosłej i humanitarnej idei.
Wśród uhonorowanych znaleźli się gdyńscy krwiodawcy, którzy otrzymali:
Srebrny Krzyż Zasługi - Julian Michaś;
Brązowy krzyż Zasługi - Iwona Kondracka;
Kryształowe Serce - Andrzej Rogacki;
Medal „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" Paweł Szczepanik, Tadeusz Starostecki, Jerzy Samula.
Honorową Odznakę PCK IV stopnia - Daniel Czech.
Dyplom Uznania - Marzena Dobrowolska.
Krwiodawcy gdyńscy serdecznie gratulują Honorowej Odznaki PCK I stopnia Elżbiecie Gajewskiej - Prezes Zarządu Rejonowego PCK „Trójmiasto", która oddała 74 litry krwi. Jest rekordzistką na Pomorzu i z pewnością w kraju.
Strona www.hdkgdynia.x.pl