982 (582) 2010-12-17 - 2010-12-23

Pomoc europejska dla osób niepełnosprawnych

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni jest uczestnikiem partnerskiego projektu FOCAL finansowanego w ramach europejskiego programu Grundtvig. W projekcie bierze udział osiem instytucji z siedmiu krajów członkowskich.
Różnorodny poziom zaawansowania partnerów w życie dorosłych osób upośledzonych (od instytucji pełniących opiekę całodobowo do szkół, gdzie znajdują się klasy integracyjne) daje możliwości zbilansowania ich sytuacji w Europie.
Zadaniem projektu jest stworzenie programu edukacyjnego, który skutecznie wprowadzi zmiany jakościowe w kształceniu osób upośledzonych. Grupą docelową projektu są więc nie tylko osoby niepełnosprawne, ale również nauczyciele, trenerzy i terapeuci.
Efektem współpracy będzie podręcznik a autorem jednego z rozdziałów jest Zbigniew Biegajło - wieloletni praktyk w dziedzinie teatru, mający sukcesy na swoim koncie jako reżyser teatru Biuro Rzeczy Osobistych działającego przy PSOUU Koło w Gdyni. Projekt zakończy się 30 września 2011 r.
Więcej informacji o projekcie: www.focal-project.eu