Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

982 (582) 2010-12-17 - 2010-12-23

Sto lat pana Jana

W niedzielę, 12 grudnia 2010 r. setne urodziny obchodził gdynianin - pan Jan Szczepski.
Urodził się w Warszawie. Dzieciństwo i młodość spędził jednak w Poznaniu. Wybuch II wojny światowej i okupacja przerwały studia rozpoczęte na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Poznańskiego. Po wojnie ukończył Wyższą Szkołę Rolniczą (wyodrębnioną z Uniwersytetu Poznańskiego), uzyskując tytuł inżyniera rolnictwa. Okupację pan Jan przeżył w Warszawie, gdzie jako żołnierz AK bez broni uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. Jego życie zawodowe zdominowały jednak zainteresowania przyrodnicze, a przede wszystkim ornitologia. W latach 1946-1957 kierował Stacją Badania Wędrówek Ptaków przy Państwowym Muzeum Zoologicznym w Warszawie. Następnie przeniósł się w okolice Gdańska, gdzie z jego inicjatywy w miejscowości Górki Wschodnie na Wyspie Sobieszowskiej powstała Stacja Ornitologiczna Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk. Kierował nią aż do emerytury w roku 1976. Jan Szczepski jest autorem ok. 150 publikacji ornitologicznych: opracowań książkowych, artykułów naukowych i popularno-naukowych, haseł encyklopedycznych i słownikowych. Nadal bardzo interesuje się życiem ptaków i żałuje, że nie może już prowadzić obserwacji w terenie.