983 (583) 2010-12-24 - 2011-01-06

Bezpłatne porady prawne

Fundacja Magis we współpracy ze Studencką Uniwersytecką Poradnią Prawną działającą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego prowadzi dla wszystkich bezpłatną pomoc prawną. Dyżury odbywają się raz w tygodniu, w każdy czwartek w godz. 16.00 - 18.00 w siedzibie Fundacji Magis w Gdyni, ul. Tatrzańska 35 (domek Centrum Arrupe). .
Zasady Działania Poradni Prawnej przy Fundacji Magis w Gdyni:
1. Nie udziela porad ustnych, telefonicznych czy mailowych;
2. W celu uzyskania pomocy prawnej, należy skontaktować się osobiście w czasie dyżurów - w czwartki w godz. od 16.00 do 18.00, do kwietnia (z przerwami wyznaczonymi kalendarzem roku akademickiego);
3. Opinie sporządzane są tylko i wyłącznie w formie pisemnej. Każda opinia sprawdzana jest przez opiekunów naukowych;
4. Czas oczekiwania na opinię prawną to co do zasady ok. 4 tygodni (30 dni);
5. Sposoby odbioru pisemnej opinii prawnej (do wyboru): osobisty w czasie dyżurów, listowny, mailowy.