983 (583) 2010-12-24 - 2011-01-06

Gdyńskie organizacje nagrodzone Bursztynowym Mieczykiem!

Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących Ich Rodzin i Przyjaciół „EFFETHA" otrzymało główną nagrodę Bursztynowego Mieczyka w kategorii: innowacyjność i promowanie nowych rozwiązań. Nagrodzone zostały również dwie inne organizacje związane z naszym miastem: Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko" oraz Fundacja „Dogtor".
Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących Ich Rodzin i Przyjaciół „EFFETHA", którego prezesem jest Elżbieta Gurska, powstało 13 lat temu, aby zintegrować środowisko niesłyszących i nieść im pomoc. Nagrodzono je za przystosowywanie do życia osób głuchych w środowisku osób słyszących.
Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko" otrzymało nagrodę za całokształt działalności na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego. Stowarzyszenie pracuje z dziećmi i młodzieżą w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień. Jego działalność obejmuje także promocję zdrowia oraz organizację aktywności pozaszkolnej.
Z kolei Fundacja „Dogtor" została wyróżniona nagrodą ufundowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla organizacji zajmującej się szeroko rozumianą edukacją. Jej siedziba znajduje się w Gdyni. To jedna z pierwszych fundacji zajmujących się zooterapią w Polsce. Jej podopiecznymi są osoby niepełnosprawne, dzieci i młodzież zagrożona patologiami społecznymi, osoby w trudnej sytuacji życiowej, pacjenci szpitali psychiatrycznych, a także osoby potrzebujące wsparcia psychologicznego.
Przyznawane już po raz szesnasty „Bursztynowe Mieczyki" to nagrody dla najlepiej działających organizacji pozarządowych w obszarze polityki społecznej i ochrony środowiska w województwie pomorskim. Liczą się przede wszystkim proponowane przez nie innowacyjne rozwiązania oraz wkład w integrację społeczną i działania na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz ochrony środowiska i ekologii. 

ikona