983 (583) 2010-12-24 - 2011-01-06

Ogłoszenia

Dotacje z budżetu miasta na zabytki
Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XXXIX/861/10 z dnia 27.01.2010 r., w terminie do 10 stycznia 2011 r. można składać wnioski o udzielenie z budżetu Gminy Gdynia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, w tym budynkach znajdujących się na obszarach zabytkowych, w granicach administracyjnych Miasta Gdyni.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków ubiegania się o dotacje oraz obowiązkowy formularz wniosku dostępne są na stronie internetowej: www.gdynia.pl/zabytki pod hasłem „nowe zasady przyznawania dotacji na zabytki". Informacji na temat dotacji udziela także Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, tel. 58 66 88 343.
***
Szkoła Podstawowa nr 29 w Gdyni, ul. Ściegiennego 8
zatrudni od 3.01.2011 r. roku nauczyciela języka angielskiego na pełen etat. Kotakt telefoniczny 58 623 12 44 wew. 6.
***
Zespół Szkół Ekologicznych w Gdyni, ul. Chylońska 237
zaprasza do składania ofert na prowadzenie sklepiku szkolnego od 1.02.2011 r.
Szkoła udostępnia pomieszczenie o powierzchni 18,6 m ² przystosowane do sprzedaży artykułów spożywczych. Oferty należy składać do dnia 10.01.2011 r. w zamkniętych kopertach.
Otwarcie ofert nastąpi 11.01.2011 r.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 623 66 53 lub 58 623 67 53.