983 (583) 2010-12-24 - 2011-01-06

Po zbiórce publicznej

Na podstawie zezwolenia Prezydenta Miasta Gdynia nr OBO.5022-12/210 z dnia 13.04.2010 r. prowadzono zbiórkę publiczną w okresie od 1.05.2010 do 28.11.2010 r.
W jej wyniku zebrano do skarbony 11.152,10 zł. Kwota ta została wpłacona na konto Towarzystwa Przyjaciół Okrętu Muzeum „Błyskawica", którego głównym celem jest zachowanie historycznego okrętu dla przyszłych pokoleń. Zbiórkę społecznie prowadzili członkowie Towarzystwa, wspierani przez załogę okrętu
Dotychczas z zebranej kwoty wydatkowano 2.532,66 zł na konserwację artylerii, zakup narzędzi i części potrzebnych do napraw prowadzonych na ORP „Błyskawica" oraz zakup materiałów reklamowych promujących okręt. Pozostała kwota przeznaczona jest na wsparcie remontu stoczniowego okrętu, który Marynarka Wojenna planuje przeprowadzić na przełomie III-IV kwartału 2011 r.
Na wsparcie remontu okrętu w 2011 r. przeznaczona jest również kwota 2.505,41 zł pozostała z ubiegłorocznej zbiórki (w 2009 r. zebrano 7.839,70 zł). Z powyższej kwoty zebranej w 2009 r. dotychczas wydatkowano:
- 3.780,29 zł do 30.11.2009 r. (sprawozdanie z 2009 r.);
- 1.554,00 zł na wykonanie zabudowy na ORP „Błyskawica" oraz zakup materiałów do napraw drenażowych (w okresie od 12.2009 do 4.2010 r.).

ikona