983 (583) 2010-12-24 - 2011-01-06

Podziękowania

Dyrektor, dzieci oraz Rada Rodziców Przedszkola Samorządowego nr 15 w Gdyni, ul. Lubawska 7 gorąco i serdecznie dziękują - Panu Włodzimierzowi Kuncewiczowi oraz studentom Akademii Morskiej za wykonanie bram wjazdowych oraz furtki wejściowej do naszej placówki. Dziękujemy za serce, ofiarność oraz życzliwość.
***
Zespół Pracy Socjalnej Dąbrowa DOPS 1 w Gdyni składa serdeczne podziękowania Fundacji DOGTOR, a w szczególności p. Magdalenie Madajczyk za zorganizowanie zajęć wolontariuszy wraz z psami terapeutycznymi dla dzieci z dzielnic Dąbrowa i Karwiny w okresie wrzesień - listopad 2010.
***
Dyrekcja Zespołu Szkół nr 14 w Gdyni składa gorące podziękowania wszystkim, którzy okazali nam swoją pomoc w organizacji Kiermaszu Bożonarodzeniowego i Dnia Otwartego, które odbyły się w naszej szkole 12 grudnia 2010 roku.
Najserdeczniej dziękujemy Rodzicom naszych uczniów, na których wsparcie, życzliwość i wyrozumiałość zawsze możemy liczyć. Dziękujemy Nauczycielom zaangażowanym w przygotowania tego wydarzenia, wszystkim Uczniom, zarówno tym, którzy prezentowali na scenie swoje talenty oraz współrealizującym z nami tę uroczystość.
Gorące podziękowania składamy sponsorom: Gdyńskiemu Oddziałowi Krakowskich Zakładów Wyrobów Papierowych TREFL, Firmie „Ziaja", Firmie „Mundo", panu Jackowi Theus, państwu Kamili i Robertowi Rogowskim, państwu Elżbiecie i Krzysztofowi Leszczyńskim, państwu Elżbiecie i Markowi Ambrosiewiczom, pani Barbarze Baran, właścicielce salonu kosmetycznego przy ul. Sojowej 4, pani Beacie Nielsen, właścicielce kwiaciarni przy ul. Poziomkowej, pani Lidii Spilka, właścicielce salonu kosmetycznego przy ul. Gorczycowej 12, paniom: Annie Bentkowskiej i Grażynie Kupper reprezentującym studio fryzjerskie przy ul. Miętowej 60, pani Justynie Kotańskiej, pani Hannie Ciszewskiej, panu Władysławowi Kumerowi, właścicielowi wytwórni wędlin, pani Marii Czajka, panu Dariuszowi Wroniak, dyrektorowi oddziału CityHandlowy przy ul. Batorego 28-32, pani Małgorzacie Wojnarowskiej, panu Bolesławowi Bodlakowi, właścicielowi sklepu „Janbol" ul. Paprykowa, Wydawnictwom: Mac-Edukacja, Pearson Longman, firmom: „Moje Bambino" oraz „Avon".
***
Rada Dzielnicy Pogórze składa serdeczne podziękowania zakładom i osobom prywatnym zaangażowanym w organizację wieczoru wigilijnego dla rodzin potrzebujących w naszej dzielnicy. Dzięki zaangażowaniu i hojności sponsorów ten szczególny dzień został w sposób wyjątkowy uświetniony. W szczególności zaś dziękujemy firmom: Zakład Pogrzebowy p. ZAKRZEWSCY, PPH PANAT- T. Mikicki, MARKAZ-K. Mróz, KLIMAT- T.Sierżęga, delikatesy ZENOBIUSZ- Z. Dąbrowski, delikatesyCome&buy, Autonaprawa TOMEX- T. Cieślik, Auto-szef - P.Szefka, Euro-Trans -T. Sienkiewicz, M. Marchwiński, Elektrociepłownia WYBRZEŻE, oraz osobom prywatnym - paniom Joannie Wcisłowskiej, Teresie Szymajda, Stanisławie Woźnicy, Teresie Hojda, Grażynie Hojda,Danucie Oryszewskiej, Barbarze Rywackiej-Szczypior, Aurelii Kazamakis i Marzenie Piaseckiej.
***
Dyrekcja ZS nr 10 w Gdyni dziękuje Centrum Nauki „Experyment" za przygotowanie i przeprowadzenie w dniach: 29.11, 6.12, 13.12.br. pilotażowego programu „Science show" w Gimnazjum nr 15 w Gdyni. Pokaz ciekawych doświadczeń łączących wiedzę z fizyki, chemii i biologii cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów i rozbudził z pewnością w niejednym z nich pasję odkrywcy.
***
Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 1 i Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Osób z Wadą Słuchu „Cisza", organizatorzy III Koncertu z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, który odbył się 14 grudnia 2010 w Teatrze Miejskim w Gdyni, pragną serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom imprezy, specjalne podziękowania dla: Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Osób z Wadą Słuchu „Cisza" - Jasełka, pana Rafała Bladowskiego z Gdańska za występ solowy, Gdyńskiego Centrum Nauki Experyment, pana Tomasza Wasiewicza, pana Michała Konkela, grupy muzycznej z Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 „Czar - Dasz", seniorów z Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Maczka oraz dla „Kolorowej orkiestry" z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Somonina.
***
Uczestnicy corocznego spotkania opłatkowego pragną podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do stworzenia nam miłej rodzinnej atmosfery, poczęstunku i świątecznych paczek. Dziękujemy Dyrekcji Z.S. nr 11 w Gdyni - Pani dr Judycie Śliwińskiej oraz Andrzejowi Wojewoda, Elżbiecie Sierżęga, Markowi Hojda, Bożenie Czecholińskiej, Annie Kowalskiej, Ewie Góreckiej, Halinie Fedzio, Irenie Kłodarskiej, Izabeli Mazurek, Henryce Pietrzyk i P. Korthals.
***
Dyrekcja Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni pragnie serdecznie podziękować wszystkim osobom, które pomagały przy organizacji Festynu Świątecznego. Szczególnie dziękujemy Państwu Danucie i Antoniemu Trzonkowskim, Pani Magdalenie Szmytkowskiej oraz naszym zacnym gościom Panu Stanisławowi Borskiemu, Panu Maciejowi Musze , Joannie Mitrosz , Natali Wójcik , Filipowi Dylewiczowi oraz Adamowi Waczyńskiemu.