983 (583) 2010-12-24 - 2011-01-06

Rady Dzielnic informują

Rada Dzielnicy Gdynia - Babie Doły zaprasza mieszkańców dzielnicy na dyżury radnych do biura w Szkole Podstawowej nr 28 przy ulicy Zielonej 53 w każdy poniedziałek w godz. 18.00 - 19.00. Dyżury pełnią także funkcjonariusze Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Cisowa zaprasza do siedziby Rady, ul. Lniana 19, tel. 58 664 35 51 na dyżury radnych dzielnicy w każdy czwartek w godz.17.00 - 18.00. W pierwszy czwartek miesiąca w godz: 17.00 - 19.00 dyżuruje Jadwiga Stefaniszyn - przewodnicząca rady dzielnicy oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej /w godz.17.00 - 18.00/.
Więcej informacji na www.gdynia-cisowa.info. Kontakt e-mailowy: rada.cisowa@gdynia.pl
***
Rada Dzielnicy Chylonia zaprasza mieszkańców dzielnicy na dyżury radnych do biura rady w Szkole Podstawowej nr 10, ul. Morska 192, w każdą środę w godz. 17.00 - 18.00. W najbliższym czasie dyżur będą pełnić: 5.01 - Stanisław Skłodowski, 12.01 - Ireneusz Ciecierski, 19.01 - Piotr Rojek. Ponadto 5 i 19 stycznia w godz. 17.00 - 18.00 będą pełnili dyżur funkcjonariusze Straży Miejskiej.
Dyżur Radnej Miasta Ewy Krym - pierwszy poniedziałek miesiąca 17.30 - 18.15 w Szkole Podstawowej nr 40, ul. Rozewska 33, I piętro, sala nr 27
***
Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino zaprasza mieszkańców do kontaktu e-mailowego: rada.chwarzno@gdynia.pl, telefonicznego 58 621 40 29 oraz osobistego w ZS nr 15 Gdynia - Chwarzno, ul. Jowisza 60 w każdy wtorek, środę i czwartek od godz. 16.00 do 20.00. Na dyżury radnych dzielnicy w każdą środę od godz. 17.00 do 18.00. Dyżury Radnego Miasta Andrzeja Kieszka w każdą pierwszą i drugą środę miesiąca od godz. 17.00 do 18.00 oraz dyżury rewirowego Straży Miejskiej Jarosława Kleina w drugą albo trzecią środę miesiąca od 17.00 do 18.00.
***
Biuro Rady Dzielnicy Dąbrowa (SP nr 45, ul. Wiczlińska 33) zaprasza mieszkańców w poniedziałki i środy w godz. 8.00 - 11.00, w piątki w godz. 8.00 - 14.00 oraz na dyżury radnych w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 17.30 - 18.30.
Strona: http://stronarady.dabrowka.net.
***
Rada Dzielnicy Działki Leśne zaprasza mieszkańców na dyżury radnych do biura przy ul. Witomińskiej 8 w środę w godz. 17.00 - 18.00. W najbliższym czasie dyżur pełnią: 29.12 - Włodzimierz Bardo.
***
Rada Dzielnicy Grabówek informuje, że w siedzibie Rady mieszczącej się w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Grabowo 12 radni pełnią dyżury w każdy czwartek w godz. 17.00 - 18.00.
Harmonogram dyżurów: 23.12 - Ewa Kusio, 30.12 - Zenon Roda. W każdy 2 czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Kamienna Góra informuje mieszkańców, że dyżury radnych dzielnicy, które odbywały się w każdy poniedziałek w godz.17.00 - 18.00 zostały zawieszone do końca stycznia.
***
Rada Dzielnicy Leszczynki informuje, że radni dzielnicy pełnią dyżury w siedzibie Rady przy ul. Morskiej 186 w budynku IV LO w każdy czwartek m-ca w godz.17.00 - 18.00. I tak: 23.12 - Arkadiusz Radzimowski, 30.12 - Rafał Rychel, 6.01 - Paweł Stec, 13.01 - Magdalena Otczyk. Ponadto w każdy trzeci czwartek m-ca w godz.17.00 - 18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Mały Kack informuje, że biuro Rady czynne jest w poniedziałki i środy w godz. od 10.00 do 17.00. Telefon 58 664 62 70. Adres internetowy - rada.malykack@gdynia.pl. Aktualne informacje na temat działalności Rady Dzielnicy można uzyskać na stronie internetowej www.malykack.miasto.gdynia.pl. Dyżury radnych odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach od 17.00 do 18.00. W dyżurach uczestniczy również Straż Miejska i Policja.
***
Rada Dzielnicy Obłuże zaprasza mieszkańców na dyżury radnych w poniedziałki w godz.18.00 - 19.00 do biura Rady przy ul. Podgórskiej 14. Harmonogram dyżurów radnych dzielnicy w styczniu: 3.01 - Marta Bejm,10.01 - Krzysztof Blumka,17.01 - Anna Czeran, 24.01 - przewodniczący Zarządu Dzielnicy Wojciech Lipiński, 31.01 - Jacek Czerski. Dyżury radnych miasta Gdyni w miesiącu styczniu br.: 03.01 w godz. 18.00 - 19.00 - Mirosława Król, 10.01 w godz. 18.00 - 19.00 - Jarosław Kłodziński, 17.01 - Marek Łucyk. W każdy poniedziałek w godz. 18.00-19.00 dyżurują również funkcjonariusze Komisariatu Policji Gdynia Oksywie i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Oksywie, ul. Godebskiego 8, budynek SP nr 33, czynne jest w poniedziałek w godz. 8.00 - 12.00, wtorek w godz. 14.00 - 18.00, środa w godz. 8.00 - 12.00. Telefon: 58 625 32 95. Adres e-mail: rada.oksywie@gdynia.pl. Dyżur radnych dzielnicy w każdy wtorek w godz. 17.00 - 19.00.
***
Rada Dzielnicy Orłowo informuje, że biuro Rady mieszczące się w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Orłowskiej 27 czynne jest we wtorki w godz. 11.00 - 18.00 i w czwartki w godz. 8.00 - 15.00. Telefon: 58 664 92 75. Adres e-mail: rada.orlowo@gdynia.pl.
W każdy czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 radni dzielnicy pełnią dyżury w biurze Rady. Przewodnicząca - mgr Jolanta Roszczynialska pełni dyżur w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 13.00 - 15.00 w biurze Rady, Wiceprzewodniczący - Krzesław Kowalski w każdy trzeci czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 w biurze Rady, a z Wiceprzewodniczącą Rady - Małgorzatą Ważny można się umówić na spotkanie w terminie ustalonym za pośrednictwem biura Rady. W każdy ostatni czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Pogórze informuje, że siedziba biura rady dzielnicy mieści się w Zespole Szkół nr 11 przy ul. Porębskiego 21, tel. 58 665 70 64. Biuro czynne jest w poniedz. w godz.14.00 - 20.00, wtorki w godz. 8.00 - 12.00 oraz w środy w godz. 16.00 - 20.00. Kontakt z radnymi za pośrednictwem adresu e-mail: rada.pogorze@gdynia.pl.
W pierwszą środę miesiąca w godz. 18.00-19.00 dyżur pełni radna Miasta Gdyni Mirosława Król. W każdą środę w godz. 18.00 - 19.00 dyżur pełni radny oraz funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej. W każdy wtorek w godz.10.00 - 12.00 w świetlicy socjoterapeutycznej Stokrotka przy ul. Unruga 150 dyżuruje pracownik MOPS, funkcjonariusz Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo zaprasza w godz. 17.00 - 18.00 na dyżury radnych dzielnicy w biurze przy ul. Czeremchowej 1 pok. nr 39, tel. 58 664 56 21. W II środę m-ca w godz. 17.00 - 18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Śródmieście informuje, że dyżury radnych dzielnicy odbywają się w czwartki w godz.17.00 - 19.00 w biurze Rady przy ul. Jana z Kolna 5 w Szkole Podstawowej nr 21 (tel. 58 661 90 68). W każdy pierwszy czwartek miesiąca zapraszamy na dyżury strażników miejskich.
Rada Dzielnicy Śródmieście zaprasza do odwiedzenia strony internetowej rady: www.srodmiescie.miasto.gdynia.pl oraz kontaktowanie się z radą poprzez adres e-mail:rada.srodmiescie@gdynia.pl.
***
Biuro Rady Dzielnicy Redłowo czynne: poniedziałek w godz. 15.00 - 19.00, środa - 10.00 - 15.00, czwartek 13.00 -18.00. Członkowie Zarządu Dzielnicy dyżurują w poniedziałki w godz. 17.00 - 18.00: I poniedziałek miesiąca - Józef Leszczyński wiceprzewodniczący Zarządu, II poniedziałek miesiąca - Wiesława Nadolska przewodniczaca Zarządu, III poniedziałek miesiąca - Alicja Kowalczyk wiceprzewodnicząca Zarządu. W pierwszą środę miesiąca w siedzibie Rady w godz. 11.00 - 13.00 dyżur pełni przedstawiciel Straży Miejskiej.
Rada Dzielnicy Redłowo posiada adres e-mail: rada.redlowo@gdynia.pl. Rada Dzielnicy Redłowo zaprasza w poniedziałki w godz. 15.00 - 17.00 seniorów z naszej dzielnicy na bezpłatne zajęcia do Klubu Seniora „Redłowskie Słońce", który mieści się w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. gen. Maczka 1.
Informacje pod nr tel. 58 622 24 24.
***
Rada Dzielnicy Wielki Kack informuje, że Radni Dzielnicy pełnią dyżur w biurze rady w Szkole Podstawowej nr 20 przy ul. Starodworcowej 36 w każdą środę miesiąca w godz. 17.00 - 18.00, tel. 58 629 44 03. W drugą środę miesiąca podczas dyżurów radnych dyżur pełni przedstawiciel Straży Miejskiej. Ponadto w ostatnią środę miesiąca w godz. 15.00 - 16.00 w biurze Rady pełni dyżur pracownik MOPS.
***
Rada Dzielnicy Witomino - Leśniczówka z siedzibą przy ul. II MPS 9, informuje, że przewodniczący Henryk Rzepecki pełni dyżur w drugi wtorek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00, Joanna Zielińska - radna Miasta Gdyni, pełni dyżur w drugi wtorek miesiąca w godz. 17.30 - 18.30.
***
Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja informuje, że siedziba Rady mieści się w I Akademickim Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Narcyzowej, godziny przyjęć: wtorek 11.00 - 18.00 i środa 9.00 - 16.00, tel. 58 624 66 87, e-mail: rada.wit.radiostacja@gdynia.pl. Dyżury radnych odbywają się w każdy wtorek w godz. 17.00 - 18.00. W każdy trzeci wtorek miesiąca dyżur pełni przewodniczący rady dzielnicy Dariusz Pyż. W pierwszy wtorek miesiąca dyżur w radzie dzielnicy pełni przedstawiciel Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana informuje, że Przewodniczący Jerzy Dolata dyżuruje we wtorek w godz. 17.00 - 18.00, a wiceprzewodniczący Józef Bela w środy w godz. 16.30 - 17.30, rewirowy Straży Miejskiej w pierwszą środę miesiąca w godz. 15.30 - 16.30. Biuro mieści się w Przychodni Zdrowia, ul. Legionów 67, tel. 58 620 87 69. Czynne jest we wtorek i środę w godz. 11.00 - 18.00.