983 (583) 2010-12-24 - 2011-01-06

Sprawy urzędowe w Wigilę i sylwestra

Sala Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Gdyni pracować będzie 24.12.2010 r. (Wigilia) i 31.12.2010 r. (sylwester) od godz. 7.00 do godz. 15.00. Kasy czynne będą od godz. 7.00 do godz. 14.00. Kasy w budynku Urzędu Miasta przy ul. 10 Lutego 24 czynne będą 24.12.2010 r. (Wigilia) od godz.8.00 do godz. 15.00 oraz 31.12.2010 r. (sylwester) od godz. 8.00 do godz. 14.00.
***
Wydział Polityki Gospodarczej i Nieruchomości - Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości z siedzibą przy ul. 10 Lutego 24, w dniu 24.12.2010 r. obsługuje klientów do godz.15.00, natomiast 31.12.2010 r. do godz 14.00.
***
Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania informuje, że 24.12.2010 r. (Wigilia) Biuro Obsługi Klienta i kasy otwarte są w godz. 8.00 - 15.00. W Sylwestra BOSPP nie pracuje (nie będzie możliwości składania odwołań, wykupienia abonamentu, ani uregulowania opłaty dodatkowej). W związku z tym wydłuża się termin wnoszenia opłat w wysokości 20 zł dla wezwań wystawionych 30.12.2010 r. do 3.01.2011 r. oraz dla wezwań wystawionych 31.12.2010 r. do 4.01.2011 r.
***
Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdyni 24 i 31.12.2010 r. pracować będzie w godzinach 8.00 - 15.00. Kasy czynne będą w godz. 8.00 - 13.00 (Wigilia) oraz 8.00 - 11.00 (31.12).
***
Drugi Urząd Skarbowy w Gdyni 24 - 31.12.2010 r. pracować będzie w godz. 8.00 - 15.00. Kasy czynne będą w Wigilię od 8.00 do 12.00, a w sylwestra od 8.00 do 11.00.