983 (583) 2010-12-24 - 2011-01-06

Startuje "Gdyński Biznesplan 2011"

3 stycznia 2011 roku startuje dziewiąta edycja konkursu „Gdyński Biznesplan 2010". Adresowany jest przede wszystkim do osób nieprowadzących jeszcze działalności gospodarczej oraz działających już na rynku małych przedsiębiorstw.
Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach:
- I etap - w dniach 3.01 - 31.01.2011 r. uczestnicy konkursu złożą organizatorowi (tj. Gminie Miasta Gdyni) formularze zgłoszeniowe udziału w konkursie - do pobrania ze strony internetowej www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl i www.gdynia.pl lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24, Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00;
- II etap - uczestnicy konkursu dostarczą do organizatora przygotowane biznesplany w terminie do 31.03.2011 r. Podczas tego etapu przeprowadzone zostaną bezpłatne szkolenia i spotkania z ekspertami w zakresie m. in. prawidłowej konstrukcji biznesplanów;
- III etap - zakończy się wyłonieniem finałowej dziesiątki i ogłoszeniem wyników konkursu podczas gali finałowej, która odbędzie się 31.05.2011 r.
Regulamin, harmonogram i inne szczegóły konkursu na stronach internetowych: www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl i www.gdynia.pl.
Zapraszamy do udziału i życzymy biznesowego sukcesu! 

Biznesplan 2011