983 (583) 2010-12-24 - 2011-01-06

Sukces ogólnopolskiej akcji charytatywnej

Dzięki akcji TVP 2 „I Ty możesz zostać Św. Mikołajem", której tegoroczny finał odbył się 5 grudnia w Gdyni, udało się zebrać 567 106 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na rzecz trzech domów dziecka. Dzięki hojności wszystkich darczyńców wsparcie otrzymają: Dom Dziecka „Młodych Orląt" w Dzierzgoniu (przebywa w nim 24 dzieci), Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bytowie (42 dzieci) i Rodzinny Dom Dziecka „Barka" w Smolnie (10 dzieci). Na całą kwotę złożyły się pieniądze pochodzące z SMS-ów, ze zbiórki do puszek oraz od sponsorów.
Organizatorzy dziękują wszystkim osobom zaangażowanym w akcję. 

ikona