983 (583) 2010-12-24 - 2011-01-06

Szopka z piasku ozdobiła miasto

Na placu przy Kolegiacie (ul. Świętojańska) stoi bożonarodzeniowa szopka z piasku. Tegoroczna rzeźba nawiązuje do architektury gotyku. Jej budowa wymagała przywiezienia na kościelny plac ok. 100 ton specjalnie przygotowanego piasku. Rzeźbę tworzyli trójmiejscy absolwenci gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, specjalizujący się w rzeźbieniu w piasku: Ewa Topolan, Adriana Majdzińska, Mariusz Otta, Maciej Krause, Marek Elsner.
Szopkę można odwiedzać do 6 stycznia 2011 r., chyba że zimowa aura dokona zniszczeń rzeźby przed tym terminem. 
Na placu przy Kolegiacie (ul. Świętojańska) stoi bożonarodzeniowa szopka z piasku. Tegoroczna rzeźba nawiązuje do architektury gotyku. Jej budowa wymagała przywiezienia na kościelny plac ok. 100 ton specjalnie przygotowanego piasku. Rzeźbę tworzyli trójmiejscy absolwenci gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, specjalizujący się w rzeźbieniu w piasku: Ewa Topolan, Adriana Majdzińska, Mariusz Otta, Maciej Krause, Marek Elsner.
Szopkę można odwiedzać do 6 stycznia 2011 r., chyba że zimowa aura dokona zniszczeń rzeźby przed tym terminem.