983 (583) 2010-12-24 - 2011-01-06

Tak wyglądać będzie terminal lotniska Gdynia - Kosakowo

Jednogłośnym werdyktem jury, pod przewodnictwem mgr inż. arch. Stanisława Dopierały, „Koncepcja architektoniczna terminalu GA (General Aviation) Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo" autorstwa zespołu ATI Architektura Technika Inwestycje Sp. z o.o. z Warszawy zasłużyła na I nagrodę w konkursie, do którego zostało zakwalifikowanych 6 zespołów.
W uzasadnieniu werdyktu czytamy, że nagrodzona praca wyróżnia się:
- kreatywnym spełnieniem technologii modularnej;
- profesjonalnym rozwiązaniem funkcjonalno - przestrzennym;
- racjonalnym rozwiązaniem elementów infrastruktury technologicznej;
- oryginalnym ukształtowaniem bryły;
- harmonijnymi elewacjami;
- spójną i konsekwentną architekturą indywidualizującą budynek terminala;
- kompozycją bryły dobrze wpisanej w otoczenie.
Nagrodę w imieniu zespołu autorów odebrał mgr inż. arch. Miłun Trzaskowski.
Następnym krokiem będą negocjację z autorami nagrodzonej koncepcji w sprawie opracowania dokumentacji projektowej.
Potem zaś rozpoczną się procedury przetargowe dotyczące budowy terminalu.
Dla porządku dodajmy, że uroczystość odbyła się w Muzeum Miasta Gdyni, a laureatem II nagrody został zespół JSK Architekci Sp. z o.o. z Warszawy. Jury przyznało też 3 wyróżnienia.
Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronach www.airport.gdynia.pl, a także na stronie zwycięskiego zespołu www.atiwaw.pl.

Zdjęcie przedstawia wizualizację terminalu na lotnisku Gdynia - Kosakowo Fot. Dorota Nelke

Zdjęcie przedstawia wizualizację terminalu na lotnisku Gdynia - Kosakowo Fot. Dorota Nelke