986 (586) 2011-01-21 - 2011-01-27

Czas Gdyni

W styczniu ukazała się publikacja podsumowująca 15. rocznicę ustanowienia Nagrody Przewodniczącego Rady Miasta Gdyni za najlepszą gdyńską Inwestycję Roku.
Wydawnictwo w skrótowej formie przedstawia jej genezę, opisuje przesłanki i oczekiwania związane z tą inicjatywą, prezentuje uczestników: inwestorów, projektantów i wykonawców obiektów zgłaszanych do konkursu. Omawia również nagrodzone i wyróżnione inwestycje, przedstawia ich walory i znaczenie dla naszego miasta.
Bogato ilustrowane zdjęciami wydawnictwo jest dostępne w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni.

Okładka publikacji "Czas Gdyni"

ikona