986 (586) 2011-01-21 - 2011-01-27

Psycholog domowy - program „Nie jesteś sam”

Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne „Promyk", Gdynia, ul. Maciejewicza 11, ogłasza nabór do projektu „Nie jesteś sam" - program domowego wsparcia psychologicznego. W ramach programu możliwe jest skorzystanie z bezpłatnej terapii psychologa w warunkach domowych.
Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Gdyni, które z powodu choroby (wylew, udar mózgu, stwardnienie rozsiane) nie mogą korzystać z psychologicznych porad w placówkach.
Szczegółowe informacje o projekcie pod numerem tel. 0 518 378 129.
Ilość miejsc ograniczona. Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu Urzędu Miasta Gdyni

***
Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne „Promyk" Gdynia, ul. Maciejewicza 11, informuje o zmianie numerów telefonów:
- Ośrodek Wsparcia dla osób niepełnosprawnych, Gdynia, ul. Maciejewicza 11 - tel. 58 661 22 32;
- Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych, Gdynia, ul. Armii Krajowej 44 - tel. 58 661 22 33.

ikona