986 (586) 2011-01-21 - 2011-01-27

Szkolenia i kursy

Centrum Aktywności Seniora zaprasza na wykłady Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz na zajęcia pozauniwersyteckie. Zapisy odbędą się 25 i 26 stycznia 2011 r. w godz. 9.00 - 15.00 w siedzibie CAS, ul. 3 Maja 27 - 31. Są jeszcze wolne miejsca na zajęcia sportowe takie jak: siłownia, joga, pilates, tai-chi, nauka pływania.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt: Centrum Aktywności Seniora, ul. 3 Maja 27/31, tel. 58 661 55 38 w godz. 9.00 - 14.00.
***
Polska Giełda Pracy Sp. z o.o. (Gdynia, ul. Starowiejska 11/2) zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Wiek informacji" skierowany jest do osób pracujących i zameldowanych na terenie woj. pomorskiego, które chcą nabyć nowe umiejętności bądź podwyższyć dotychczasowe kwalifikacje zawodowe.
W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących szkoleń:
• kurs bezwzrokowego pisania na klawiaturze/ kurs technik pamięciowych (30 godzin);
• zaawansowane funkcje pakietu MS Office (90 godzin);
- łącznie 120 godzin.
Zajęcia odbywają się w godzinach porannych od 8.30 do 12.30. Szkolenie startuje 28 lutego.
Organizatzorzy zapewniają: bezpłatne materiały szkoleniowe; poczęstunek; ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania kursu; zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia; zaświadczenie potwierdzające nabycie nowych umiejętności; zwrot kosztów dojazdu na szkolenie (spoza miejscowości szkolenia).
Uczestnikami projektu mogą zostać osoby posiadające zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia lub umowy o dzieło oraz zameldowane na terenie woj. pomorskiego. Z udziału w projekcie wyłączone są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
Niezbędne dokumenty wymagane na etapie zgłoszenia do projektu: podpisany formularz zgłoszeniowy; zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę/ umowy zlecenia/ umowy o dzieło na terenie woj. pomorskiego; kserokopia dokumentu tożsamości; oświadczenie o miejscu zameldowania/ zameldowania tymczasowego na terenie woj. pomorskiego.Wszystkie dokumenty rekrutacyjne powinny zostać dostarczone do biura w Gdyni w formie papierowej.
Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe na stronie: http://www.pracy.com.pl/wiek/rekrutacja.php
***
Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe w Gdyni (ul. Tatrzańska 35) zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnych kursach prowadzonych w ramach Uniwersytetu Bałtyckiego.
Zajęcia rozpoczynają się 1 lutego br. Mogą w nich uczestniczyć uczniowie szkół średnich, studenci i wszystkie osoby interesujące się problemami dotyczącymi Morza Bałtyckiego.
W programie:
- kurs „Środowisko Morza Bałtyckiego" w soboty w godz. 9.00-11.15;
- kurs „Zrównoważony rozwoj regionu" w soboty w godz. 11.45-14.00;
- kurs „English for Environmental Science" w środy w godz. 17.00-18.30.
Ponadto Centrum proponuje odpłatny, autorski kurs z zakresu literatury marynistycznej pt. „Mapy i terytoria: literatura i morze", który będzie prowadzony we wtorki w godz. 17.00-18.30.
Szczegółowe informacje na stronie: ww.arrupe.org oraz tel. 58 661 65 82.
***
BCH Gwarancja (Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 1) realizuje projekt szkoleniowy skierowany do mieszkańców Gdyni pt: „Nowe umiejętności i kompetencje dla osób niepełnosprawnych" finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, które pozostają bez zatrudnienia. W ramach projektu oferowane jest specjalistyczne poradnictwo psychologiczno-zawodowe oraz szkolenia dające możliwość uzyskania atrakcyjnych i pożądanych kwalifikacji na rynku pracy, a tym samym zatrudnienia. Szkolenia są całkowicie bezpłatne. Dla każdego z uczestników przewidziane jest stypendium wypłacane po zakończeniu udziału w projekcie.
Więcej informacji pod nr tel. 58 305 60 41 oraz na stronie: www.noweumiejetnosci.pl.

ikona