986 (586) 2011-01-21 - 2011-01-27

Zgłoszenia globtroterów do 31 stycznia!

Znakomita wiadomość dla wszystkich podróżników! Termin wysyłania zgłoszeń do Nagrody im. Andrzeja Zawady oraz nagrody Kolosy został przedłużony do 31 stycznia. Laureatów poznamy podczas XIII Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów, które odbędą się w dniach 11-13 marca 2011 r. w Hali Sportowo-Widowiskowej „Gdynia".
Przypomnijmy, że by wygrać w konkursie o nagrodę im. Andrzeja Zawady trzeba być młodym globtroterem i mieć marzenia. Zwycięzca otrzyma grant podróżniczy na zorganizowanie upragnionej wyprawy, ufundowany przez Prezydenta Gdyni. W tej edycji wynosi aż 15 000 zł!
O nagrodę mogą ubiegać się osoby, które nie przekroczyły 30. roku życia. Kapituła wybierze zwycięzców spośród zaproszonych do Gdyni podróżników, alpinistów, żeglarzy i grotołazów. Liczyć się będzie dotychczasowy dorobek oraz oryginalność i jakość projektu, na który laureat zobowiązuje się przeznaczyć grant. (Dopuszcza się możliwość zgłoszenia grupowego w przypadku, gdy średnia wieku nie przekracza 30 lat). Wybrani kandydaci zostaną poproszeni o wygłoszenie podczas spotkań ilustrowanej prelekcji o swoim największym dotychczasowym dokonaniu.
Zgłoszenia do nagrody im. Andrzeja Zawady należy przesyłać pocztą na adres: Urząd Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia oraz kopię pocztą elektroniczną na adres: kapitula@kolosy.pl.
Formularz oraz regulamin dostępne są w Miejskiej Informacji (parter budynku Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24) i na stronie internetowej: www.gdynia.pl/spotkania. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 58 668 25 35, 36. Można je także uzyskać drogą elektroniczną: turystyka@gdynia.pl.
Do końca stycznia można również zgłaszać kandydatury do nagrody Kolosy. Statuetki za podróżnicze dokonania w 2010 r. zostaną przyznane w kategoriach: „Podróże", „Żeglarstwo", „Alpinizm", „Eksploracja jaskiń" oraz „Wyczyn roku".
Kapituła przyzna także „Super Kolosa" za całokształt osiągnięć. Organizatorzy zapraszają również do dzielenia się wrażeniami z wypraw w Fotoplastykonie oraz udziału w wystawie FotoGlob.
Szczegóły na stronie internetowej: www.kolosy.pl/zgloszenia.php.

ikona