987 (587) 2011-01-28 - 2011-02-03

Podziękowania

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek składa serdeczne podziękowania za okazane serce i nieocenioną pomoc w tegorocznym 19. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla darczyńców, jak i osób biorących udział w licytacji.
Dzięki wsparciu i pomocy wspaniałych ludzi mogliśmy wspólnie zagrać dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi.
***
Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 1 serdecznie dziękuje za pomoc w przygotowaniu, przeprowadzeniu i sponsorowanie w dniu 15 stycznia 2011 integracyjnego balu karnawałowego „Z Mikołajem wśród Piratów" dla 150 dzieci następującym instytucjom i firmom:
Fundacja PAN WŁADEK z Gdańska; Fundacja PATMOS; Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Gdyni; Joanna Bożek i wolontariusze Pogotowia Serc; Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza; Piekarnia Piotr Gotowała; PPHU ELDO Sławomir Dobryłko; Piekarnia Cukiernia Jacek Lewandowski z Rumi; Cukiernia Brunon Formella z Mostów; Cukiernia RENKA; Zenon Dobrzycki Produkcja Handel Usługi; Sklep KLAUDIA Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw Mirosława Zabłocka.
Wszystkim naszym przyjaciołom i nie tylko życzymy powodzenia w 2011 roku. Tylko z pomocą silnych można pomóc słabszym!