988 (588) 2011-02-04 - 2011-02-09

Centrum Integracja pomaga znaleźć pracę

Centrum Integracja w Gdyni zaprasza osoby niepracujące ze znacznym stopniem niepełnosprawności ruchowej lub też z niepełnosprawnościami sprzężonymi i ich opiekunów do udziału w projekcie „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy II". Jest to projekt systemowy, realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ze środków Unii Europejskiej oraz własnych. Jest to projekt ponadregionalny, realizowany w partnerstwie z 4 organizacjami.
Czas realizacji projektu: 1.01.2011 r. - 31.12.2011 r. Udział w projekcie jest bezpłatny.
Celem projektu jest przygotowanie do wejścia lub powrotu na rynek pracy określonej grupy osób z niepełnosprawnością ruchową, opracowanie indywidualnych ścieżek kariery dla każdego z beneficjentów projektu oraz podjęcie lub kontynuowanie nauki przez te osoby.
W ramach projektu Centrum oferuje wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, prawnika oraz innych specjalistów. Istnieje możliwość podjęcia nauki, uczestniczenia w grupowych formach wsparcia, szkoleniach zawodowych, a także można uzyskać dofinansowanie do zakupu sprzętu specjalistycznego lub komputerowego. Również pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia, stażu zawodowego oraz wsparcie dla rodzin, przyjaciół, opiekunów osób z niepełnosprawnością.
Możliwość aktywnego uczestnictwa w różnych działaniach podejmowanych przez Centrum Integracja Gdynia.
Centrum Integracja w Gdyni zaprasza ponadto osoby niepełnosprawne, będące mieszkańcami Gdyni na bezpłatne porady prawne i ekonomiczne w ramach projektu finansowanego ze środków Urzędu Miasta Gdyni „Konsultacje prawno - ekonomiczne dla osób z niepełnosprawnością".
Terminy porad prawnych:
pierwszy wtorek miesiąca, godz. 8.30 - 13.30;
pierwsza, druga, trzecia środa miesiąca, godz. 14.30 - 16.00.
Terminy porad ekonomiczno-prawnych: pierwszy oraz trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 16.00 - 17.30.
UWAGA - osoby zainteresowane poradami proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub osobisty celem umówienia terminu porady.
Siedziba: ul. Traugutta 2, nr tel.: 58 660 28 38. 

ikona