988 (588) 2011-02-04 - 2011-02-09

Komunikat Wydziału Dochodów UM

Wydział Dochodów Urzędu Miasta Gdyni informuje, że pracownicy Urzędu Miejskiego Gdyni będą roznosić decyzje wymiarowe podatku od nieruchomości na rok 2011.
Dostarczanie decyzji mieszkańcom Gdyni odbywać się będzie:
· od poniedziałku do piątku w godz. od 16.00 do 20.00,
· w soboty w godz. od 10.00 do 16.00.
Każdy z pracowników będzie posiadał aktualną legitymację pracowniczą.
Wpłat podatku od nieruchomości dokonywać można:
Przelewem bankowym na konto:
NORDEA Bank Polski S.A. w Gdyni
36 1440 10 26 0000 0000 0033 4995;
W oddziałach Banku Nordea (bez dodatkowych opłat) na terenie Gdyni:
· ul. 3 Maja 27/31;
· ul. Kielecka 2;
· ul. Kilińskiego 10;
· ul. Starowiejska 41/43;
· pl. Górnośląski 17;
· ul. Gen. Marii Wittekówny 2. 

ikona